Nederland beslist zelf over splitsing energiebedrijven

Met interesse heb ik kennisgenomen van de opinie van de heren Blom, Boersma, Van Halderen en Luteijn (voorzitters van de raad van bestuur van resp. Eneco, Essent, Nuon en Delta), waarin wordt gesteld dat Commissaris Piebalgs het niet eens is met het voorstel van minister Brinkhorst energiebedrijven op te splitsen (Opiniepagina, 2 september). Dit is niet correct.

De Commissaris is zich ervan bewust dat het voorstel tot splitsing voor de bedrijven in kwestie problemen kan opleveren. Echter, hij begrijpt de redenen voor het voorstel, waarmee een verbetering van de levering van energie wordt voorgestaan. Dit zou uiteindelijk moeten resulteren in lagere kosten voor de burgers en de industrie. Echter, het nemen van dergelijke beslissingen is aan de Nederlandse autoriteit. Elk land, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, dient de noodzakelijke beslissingen te nemen om de doelstellingen binnen bereik te brengen.

    • Rupert Krietemeyer
    • Europese Commissie
    • Woordvoerder Commissaris Piebalgs