Minder land bebouwd door aids

Aids heeft op het Afrikaanse platteland tot zo'n massale sterfte van boeren geleid dat de hoeveelheid bebouwd land in sommige landen met 70 procent is gedaald. Dat heeft, volgens een in Dublin gepresenteerd rapport, een rampzalig effect op de voedselvoorziening in die landen.