Laat corporaties huurwoning nu aan bewoners schenken

Gezien de heftige reacties, heeft Europees Commissaris Kroes een heilige koe bij de hoorns gevat (NRC Handelsblad, 5 september). Het scheve wonen van ongeveer vier miljoenen bewoners van sociale woningbouw stelt zij hiermee aan de kaak. Dit niet verwaarloosbaar deel van het kiezersvolk wordt door een meerderheid van de politiek gesteund vanuit het standpunt dat `scheef wonen' het kopen van kleding, auto's en andere leuke dingen bevordert, dus gunstig is voor de economie. Maar door deze verkapte subsidie leeft deze bewonersgroep dan ook boven haar stand.

Kroes stelt voor het woningbestand van de corporaties tegen marktwaarde gedwongen op de vrije markt te verkopen. Commerciële verhuurders of bewoners moeten de woningen kopen. Maar is er voldoende belangstelling? Na de eerste brutering (de staat droeg tien jaar geleden het woningbestand over aan de corporaties) ligt het voor de hand en zou het rechtvaardig zijn als die woningen opnieuw geschonken worden, ditmaal aan de bewoners. Een vorm van huurkoop met terugwerkende kracht zou hierbij toegepast kunnen worden. De in het verleden betaalde huur wordt in mindering gebracht op de koopprijs. De nieuwe eigenaren richten vervolgens hun verenigingen van eigenaars op. De corporaties worden ontmanteld en voordat ze zich Russisch gedragen en zelf met het onroerend goed aan de haal gaan, worden hun directies met gouden handdrukjes op straat gezet.

Als de voormalig huurders doorgaan met het afdragen van het oude huurbedrag aan hun eigen verenigingen, blijft het onderhoud van het eigendom en de woonomgeving gewaarborgd. Door deze maatregel zullen duizenden woningen op de vrije markt verschijnen, neemt de concurrentie toe en dalen grond- en woningprijzen. Iedereen die wil krijgt de kans tot participatie op de woningmarkt en te verhuizen naar een woning van eigen keus, of er één te laten bouwen. Met deze nieuwe dynamiek is binnen enkele jaren het woningprobleem opgelost. Het wonen in Nederland heeft een schok nodig, de corporaties zijn na honderd jaar hun creativiteit kwijt en zijn uitgeteld.

    • Carel Weeber