Kwartel

Waar de bloemrijke, door talloze vlinders en bijen bezochte tuin in Brabant ophoudt, begint bouwland. Verderop akkers met gewas. En ook in de buurt strekt zich braakland uit. Dit is de ideale biotoop voor de kwartel, de Coturnix coturnix. Deze kleinste Europese hoendersoort is zandkleurig of geelachtig gekleurd en bruin gestreept. Over de bovenzijde lopen roomwitte en zwarte strepen. Een prachtige schutkleur voor een vogel die een verborgen leefstijl leidt, scharrelend tussen de begroeiing. De kwartel is net een kleine patrijs en laat zich het makkelijkst waarnemen bij zonsopgang of -ondergang. Het mannetje heeft een verdragende, snelle en ritmisch herhaalde roep. Het meest wonderbaarlijke aan de kwartel is dat deze kleine hoendervogel, die eerder wegloopt of zich schuilhoudt, een trekvogel is. Hij overwintert in het Middellandse-Zeegebied en komt zelfs ten zuiden van de Sahara. De vogel vliegt bij voorkeur 's nachts en heeft ondiepe, snelle vleugelslagen. Die verre trektocht brengt hem ver weg van de beschutting van het zo Hollandse bouwland.

freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks