Kritiek op Elsevier om wapens

Het gezaghebbende Britse medische tijdschrift The Lancet haalt in de editie van deze week fel uit naar de eigen uitgever, het Brits-Nederlandse Reed Elsevier. In het commentaar stelt The Lancet zeer bezorgd te zijn over de betrokkenheid van de uitgever bij de organisatie van wapenmarkten.

Hoogleraar G. Feder en zijn collega's stellen dat The Lancet al lange tijd wijst op het effect van oorlog en geweld op de gezondheid van mensen. In het commentaar veronderstelt het tijdschrift dat lezers het onbegrijpelijk zullen vinden dat Reed Elsevier betrokken is bij de organisatie van DSEI, een van de grootste wapenmarkten ter wereld, die deze maand in Londen wordt gehouden.

The Lancet stelt dat op de vorige editie van DSEI in 2003 clusterbommen te koop werden aangeboden. De opstellers van het commentaar beschouwen clusterbommen als een van de ergste wapens omdat dit soort bommen ervoor gemaakt is zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Reed Elsevier verklaarde gisteren naar aanleiding van het commentaar niets kwalijks te zien in de defensie-industrie en het leger omdat die volgens het Brits-Nederlandse concern noodzakelijk zijn om democratische waarden, vrijheid en veiligheid te beschermen.

Tot enkele weken geleden wisten redacteuren en de raad van adviseurs van The Lancet niet van de betrokkenheid van Reed Elsevier bij de wapenmarkt in Londen.

Namens de lezers en medewerkers roept het tijdschrift zijn uitgever op afstand te doen van alle zakelijke belangen die een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en welzijn.