Kosten van outplacement

De fiscus is vriendelijk wat de kosten van outplacement betreft. Een werkgever kan die kosten belastingvrij voor zijn rekening nemen. Een extra voordeel is dat hij de BTW op de nota van het outplacementbureau terugkrijgt van de Belastingdienst. Dat is lang niet altijd het geval als het gaat om persoonlijke behoeften.

De fiscus omschrijft outplacement als een `individuele advisering met betrekking tot sollicitatie-activiteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops, (video)training, enzovoorts.' Veelal wordt een persoonlijke sterkte-zwakteanalyse van de kandidaat gemaakt én een arbeidsmarktanalyse, waardoor de kandidaat inzicht verkrijgt in de eigen capaciteiten en in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voorts kunnen trainingen, zoals presentatietechniek, workshops en themabijeenkomsten gericht op het verbeteren van de persoonlijke uitrusting van de kandidaat, als ook het direct ondersteuning bieden bij sollicitatieprocedures, onderdeel uitmaken van outplacement.

Aan de andere kant staat de particulier die de kosten voor outplacement of sollicitaties zelf voor zijn rekening neemt. Hij krijgt de BTW hoe dan ook niet terug. Wel kan hij voor de inkomstenbelasting een belastingaftrek claimen onder de categorie scholingskosten, zolang de begeleiding maar is gericht op een nieuwe baan. De aftrek betreft dan de totale kosten, dus inclusief BTW.

De door de werkgever aangeboden outplacement beïnvloedt de WW-uitkering doorgaans niet. Toch ziet de uitkeringsorganisatie UWV de door de werkgever betaalde outplacementkosten nog wel eens als een ontslaguitkering die de WW-uitkering wél beïnvloedt. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in dit soort zaken, gaf de UWV november vorig jaar in één geval ongelijk. Dat is een opsteker voor ontslagen werknemers maar nog geen garantie voor toekomstig succes. Zo'n oordeel hangt te zeer samen met de specifieke omstandigheden van het berechte geval.

    • Aertjan Grotenhuis