Kabinet schrapt veel vergunningen

Het aantal vergunningen dat burgers en bedrijven moeten aanvragen, wordt drastisch verminderd.

De komende maanden laat het kabinet nader onderzoek doen naar alle vergunningen en uiterlijk in mei 2006 zal worden besloten welke van de 900 bestaande vergunningen waaraan burgers en bedrijven moeten voldoen, zullen verdwijnen. De afschaffing moet in de loop van 2006 zijn beslag krijgen. Het mes gaat met voorrang in vergunningen voor de horeca, de bouw, de detailhandel en chemische bedrijven.

Dit heeft staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken, CDA) gisteren aangekondigd na afloop van de ministerraad. Het kabinet heeft ingestemd met het project vereenvoudiging vergunningen. Dit project is gebaseerd op aanbevelingen van een commissie onder leiding van oud-werkgeversvoorzitter Arie Kraaijeveld, die onlangs een advies hierover heeft uitgebracht. Het project begint op 1 oktober en moet uiterlijk eind 2006 zijn afgerond.

,,Het is tijd voor een grote schoonmaak'', aldus Van Gennip. Volgens de staatssecretaris wordt het vergunningenstelsel veranderd van `het mag niet, tenzij' in een systeem van `het mag, mits'. Naast de vermindering van het aantal vergunningen zal de verstrekking van vergunningen die blijven bestaan verbeterd worden en zal er meer nadruk op de naleving worden gelegd.

Het kabinet streeft ernaar verschillende vergunningen zoveel mogelijk langs één loket en via één procedure te laten aanvragen. Dit is van betekenis voor ondernemingen die met tal van uiteenlopende vergunningen te maken hebben. Voor grote bedrijven zal er bij de overheid één `accountmanager' komen die alle vergunningen van een bedrijf afhandelt. Volgens het kabinet zullen de maatregelen bijdragen aan het herstel van de Nederlandse concurrentiekracht.

In overeenstemming met een motie van de Kamerleden Verburg (CDA) en Bakker (D66) wil het kabinet de regel invoeren dat vergunningen die niet binnen de wettelijke termijn zijn afgehandeld, in beginsel automatisch worden verstrekt.

Volgens staatssecretaris Van Gennip zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe verplichtingen tot vergunningen bijgekomen in reactie op grote calamiteiten zoals de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede. Ze maande de media, opinieleiders en politici tot meer zelfbeheersing, zodat die niet in een reflex op ieder incident extra vergunningen eisen. Het gaat volgens haar niet zozeer om meer vergunningen, maar om betere handhaving.