Jong talent gevraagd

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de overheid dringend behoefte aan jonge mensen omdat het ambtenarenapparaat in hoog tempo vergrijst. Dat duizenden oudere ambtenaren nu met vervroegd pensioen gaan, doet daar niets aan af. In 2013 is één op de vijf ambtenaren ouder dan 55 en in sommige sectoren – de rechterlijke macht en de provincie – is die verhouding zelfs één op vier. Maar nu het kabinet-Balkenende zijn `taakstellingen' gehaald heeft – jargon voor bezuinigen – kunnen er weer nieuwelingen aangenomen worden. De nieuwe lichting ambtenaren is echter niet per definitie piepjong. Van alle mensen die de laatste tijd bij de overheid zijn gaan werken, had tweederde voor die tijd al een baan in het bedrijfsleven. Starters vormen een minderheid.

Ambtenaren gaan niet voor het grote geld. Volgens het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2004 gaat het om de inhoud van het werk en om de sfeer. Ook vindt bijna 30 procent het een voordeel dat ze hun werk goed kunnen combineren met de situatie thuis. Het is geen toeval dat de ambtenarij een grote aantrekkingskracht op vrouwen uitoefent.

Starters die graag bij de overheid willen werken, maar nog niet willen kiezen voor een specifieke richting, zijn het best af met een traineeship. HBO-ers en academici krijgen twee jaar de kans werkervaring op te doen op verschillende plekken. ,,Hoewel traineeships niet meer automatisch tot een vaste aanstelling leiden, zijn ze nog altijd populair', aldus de woordvoerder van BZK. Vorig jaar waren er 2.000 geïnteresseerden, terwijl er nog geen 80 plekken te vergeven waren. Dit jaar heeft het rijk plaats voor 100 trainees.