Indexatie ingegane pensioenen

Met het artikel `Zet pensioenstelsel niet nodeloos onder druk' toont de heer Borgdorff (Opiniepagina, 30 augustus) duidelijk dat hij niet de gepensioneerden vertegenwoordigt. Voor indexatie van ingegane pensioenen is het alleen nodig een deel van de loonruimte aan te wenden voor indexatie dus `geen torenhoge premies'. Er kan gesteld worden dat bij (te) veel bedrijven de loonruimte gefinancierd wordt door de gepensioneerden.

Het contant maken van loonruimte aan de werkenden is nog steeds populairder dan op een verantwoorde wijze omgaan met de koopkracht van gepensioneerden. De gepensioneerden zijn gedwongen solidair zodat de werkenden een niet solidair beslag kunnen leggen op de beschikbare loonruimte. Dat is heel makkelijk omdat die niet meer werkenden volledig buiten spel staan. Noch vakbonden noch werkgevers kan het ook maar iets schelen hoe de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is.

Borgdorff weet toch dat er maar betrekkelijk weinig pensioenfondsen zijn die aan onvoorwaardelijke indexatie doen. Hij zou eens met gepensioneerden moeten praten die al jaren geen of een te lage indexatie gekregen hebben en voor wie de koopkracht sinds de ellende op de beurs met zo'n 20 procent is afgenomen.

    • M.P. Zandbergen