Het grondoppervlak moet anders worden verdeeld

Joop Hartog heeft gelijk: `bevolkingsomvang moet omlaag', we zouden er desgevraagd nooit voor kiezen om 16 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde te laten wonen (NRC Handelsblad, 25 augustus). De negatieve effecten die hij schetst files, schaarse woningen en gevechten om recreatieruimte zijn echter eenvoudig te vermijden. De redenering van prof. Hartog bevat namelijk een belangrijke omissie. Hij neemt het huidige grondgebruik als gegeven. Ongeveer 70 procent van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor boerenbedrijf: landbouw, veeteelt, tuinbouw, etc. Tien procent is bos, 7 procent woningbouw en de resterende 13 procent wordt ruwweg gelijkelijk verdeeld over infrastructuur, bedrijfs- en kantoorgebouwen, natuurlijk terrein en recreatie (ongeveer 3 procent oppervlakte elk). Als wij ervoor kiezen het boerenbedrijf 10 procent minder grond te laten beslaan, dan kunnen wij bijvoorbeeld het ruimtebeslag van woningen, recreatie en natuurlijk terrein alle drie met 50 procent laten toenemen. Als deze reductie vooral plaatsvindt in het Westland, slaan we nog meer vliegen in één klap: het is een regio waar Nederlanders graag wonen, we worden verlost van de hoge lichtintensiteit 's nachts en we zijn af van de achterhaalde fiscale subsidiëring op gas. Het zal wel de nodige gevolgen hebben voor onze handelsbalans, maar daar weet prof. Hartog weer meer van.

    • Keimpe Schilstra Woerden