Het eigen bedrijf

Het leukste van het opzetten van een eigen bedrijf is het beoordelen van uw kansen op de markt, het organiseren van uw eigen werk zonder zeurende chef en het drukken van de visitekaartjes.

Dan schiet het minst leuke er makkelijk bij in: alle rompslomp met instanties als Belastingdienst en UWV.

Geef toch een aantal zaken prioriteit:

Houd vanaf het eerste prille idee bij welke kosten u voor de zaak maakt. U hebt voortaan een privé-sfeer en een zakelijke sfeer. Neem aparte bankrekeningen en pinpasjes;

Houd ook bij hoeveel uren u (en uw partner) aan de onderneming besteden. Voor de interessante ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting moet u (grof gezegd) meer dan halve dagen (1.225 uur) in uw eigen bedrijf werken;

Maak u bij de Belastingdienst bekend als ondernemer (daar is een formulier voor);

De fiscus erkent u alleen als ondernemer als u duidelijk kunt maken dat u geen hobbyist of bijklusser bent en al evenmin eigenlijk onder gezag van een ander staat, ook al noemt u zich honderd keer `zelfstandige'. Presenteer een doordacht verhaal en toets dat eens bij een adviseur, bijvoorbeeld een van de Kamer van Koophandel;

Vraag vervolgens bij de belastinginspecteur een `Verklaring Arbeidsrelatie' (VAR). Die geeft uw opdrachtgevers de zekerheid dat u inderdaad een fiscaal zelfstandige ondernemer bent. Anders lopen zij het risico dat ze later voor de loon- en sociale-zekerheidsheffingen moeten opdraaien. Om die reden vragen verstandige opdrachtgevers er altijd naar, ook als u de directeur van uw eigen BV'tje bent (vraag dan de VAR-DGA);

Laat, als u personeel in dienst neemt, de loonadministratie en -aangiften aan een accountant over. Vergelijk eerst de prijzen; misschien heeft u geen duur, wijdvertakt kantoor nodig, misschien verschaft zo'n veelzijdig kantoor u juist een vliegende start. Later wisselen van accountant is duur en omslachtig;

Ga na hoe het zit met uw verzekeringen tegen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid; bekijk ook uw pensioenvoorziening;

De internetsites van de fiscus (www.belastingdienst.nl/zakelijk) en de Kamers van Koophandel (www.kvk.nl) staan boordevol goed leesbare informatie voor startende ondernemers. Ga daar eens een middagje voor zitten voordat u zelfs maar aan uw bedrijfsplan begint. In elk geval voordat u met uw kersverse accountant om tafel zit. Dan bent u een betere gesprekspartner.

    • Aertjan Grotenhuis