Grote evenementen?

Met het WK judo (2009) heeft Nederland, op dit moment gastheer van het WK honkbal, weer een internationaal titeltoernooi binnengehaald. Een impuls voor breedte- en topsport?

Maarten van Bottenburg, directeur W.J.H. Mulierinstituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek: ,,De inspiratiewaarde van een groot sportevenement (voor potentiële nieuwe leden, red.) is nooit onderzocht. Maar het stimuleert indirect wel de top- en breedtesport. Het is goed voor het imago en de bekendheid van de sport, de media-aandacht en sponsorwerving én voor de sportcultuur in het algemeen. Bovendien heeft een groot evenement uitstraling op politiek niveau, het voedt het enthousiasme voor de sport en het is goed voor de BV Holland en de speelsteden. Je hebt meerdere evenementen nodig om als land een mooie, brede sportcultuur te laten zien. En het evenement moet geslaagd zijn, zonder negatieve media-aandacht. Voor een effect op de breedtesport moet je de jeugd erbij betrekken en dingen rondom het evenement organiseren.''

Ben Crum, topsportcoördinator korfbalverbond: ,,Een groot evenement is goede promotie voor Holland en heeft economisch belang. Het is een stimulans voor de topsport, dat weer een promotiemiddel is voor breedtesport. Tijdens het WK korfbal in Nederland in 2003 hadden we goede kijkcijfers. Goed voor de promotie en het imago van korfbal maar het heeft niet direct tot meer leden geleid. Korfbal trekt niet makkelijk nieuwe leden, zoals tennis of golf leden trekt die ook in andere sporten actief zijn. Sportbonden zijn elkaars concurrenten en veel sporters zijn 'honkvast'. Vaak zijn sporten gebonden aan bepaalde regio's en bepaalde groepen mensen. Prestaties op EK's of WK's leiden niet direct tot ledengroei, zoals Van Bottenburg heeft onderzocht. Het goud van de volleyballers bij de Spelen in 1996 heeft niet tot nieuwe leden geleid. Bij het judo, met Huizinga en Van der Geest, zie je hetzelfde.''

Johan Wakkie, directeur hockeybond: ,,Het heeft alleen effect op de breedtesport als je vooraf de doelstellingen van zo'n evenement vaststelt. Vóór het WK van 1998 hadden we besloten wat we ermee wilden bereiken: ledengroei in de jeugd, het imago van hockey als een gesloten elitaire sport aanpassen en een goede tv-registratie van hockey als topsport. Na het WK ontstond al snel een instroom, ook door onze activiteiten in het voortraject. Zo zijn we op scholen langsgeweest. Na het WK hadden we een strategisch plan voor verdere groei. Uiteindelijk heeft het tot een beter imago, een lagere drempel en een enorme groei geleid. Als je een WK organiseert zonder geïntegreerd plan, heb je misschien een tijdelijk gevoel van 'wat zijn we belangrijk' maar is er slechts een tijdelijke opleving. Daarna vlakt het af. Goede prestaties leiden tot grotere betrokkenheid van het publiek bij de sport.''

Jaap Wals, directeur gymnastiekunie (onder meer turnen): ,,Het effect is moeilijk meetbaar op basis van ledentallen. Een groot turnevenement in eigen land, zoals de Europese kampioenschappen van 2004, leidt door de tv-aandacht tot een positieve uitstraling en meer belangstelling voor de sport. Je kunt in eigen land je sport neerzetten. Volgende week begint in Eindhoven het WK trampolinespringen en we proberen – mede door de positieve ervaringen met de EK – de EK van 2007 te verwerven. Maar een groot evenement levert niet direct nieuwe leden op. Dat loopt niet één op één. Goede prestaties leveren meer bekendheid op maar niet meer leden.''

Theo Meijer, oud-judoka en judocoach: ,,De EK judo in mei zijn goed bezocht – vaak door mensen die al bij judo betrokken zijn – maar hebben niet tot een hausse in het ledental geleid. Een groot judotoernooi in eigen land heeft niet veel invloed op de aanwas van jeugdleden. Daarvoor is de beleving van judo in Nederland van een te laag niveau. Er is te weinig judo op tv, het sterkste medium om aandacht en publieke belangstelling te krijgen. Na het EK stonden voor mijn judoschool geen honderden nieuwe judoka's voor de deur. De aanwas moet meer komen uit het besef dat judo in pedagogisch en sociaal opzicht goed is voor de jeugd. Dat is onze kracht.''

    • Pieter de Vries