Emancipatie (2)

Een weduwe wil gaan samenwonen met haar nieuwe vriend, maar maakt zich zorgen over de uitkeringen die zij ontvangt via regelingen die zij heeft via haar ex-man.

Laatst stond in deze rubriek een brief van een vrouw van 41, die het vanzelfsprekend vond dat iemand van haar generatie fulltime huisvrouw was. Zij voorzag financiële problemen in de toekomst, omdat er bezuinigd wordt op nabestaandenpensioenen en omdat de partnertoeslag in de AOW niet meer wordt uitgekeerd aan mensen die in 1950 of later zijn geboren. U schreef toen dat de pensioenwetgeving vooruitloopt op de maatschappelijke ontwikkelingen. De meeste vrouwen zijn immers niet financieel zelfstandig. Maar u schreef ook dat deze vrouw nog bijna een kwart eeuw de tijd had om zelf pensioen op te bouwen. Afgezien van het feit dat ik het vandaag de dag onvoorstelbaar vind dat vrouwen van rond de 40 niet werken, heb ik een vraag over uw advies. Een kwart eeuw is toch veel te kort om pensioen op te bouwen?

(J.K.)

Verschillende lezers hebben gereageerd op deze kwestie. Wel aardig vond ik de suggestie om de partnertoeslag in de AOW niet af te schaffen in 2015, maar pas in 2037. Vanaf dat moment gaat de zogenoemde 1990-generatie met pensioen. Dat zijn de vrouwen die in 1972 en later zijn geboren. Zij werden 18 in 1990, of daarna. Met de campagne `Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid' wees de overheid deze groep erop dat van hen economische zelfstandigheid werd verwacht. Het zou consequent zijn hier in het beleid op aan te sluiten, en niet te beginnen bij de generatie die in de jaren vijftig is geboren, lang voor de tweede feministische golf. Maar dat een vrouw van 41 niet wil werken, was iets wat bij de meesten van u verbazing en soms zelfs irritatie opwekte.

Merkwaardig genoeg vonden diezelfde lezers vaak dat deze mevrouw weinig had aan mijn advies om zelf pensioen op te bouwen. In principe is 25 jaar te weinig om een ideaal pensioen op te bouwen, maar dat is toch geen reden om er dan maar helemaal niet aan te beginnen? Een ideaal pensioen komt overeen met bruto 70 procent van het loon. In een eindloonregeling is de pensioenopbouw meestal 1,75 procent per jaar. Na 40 jaar werken - zonder pensioenbreuken of andere pech - kom je dan aan 70 procent. Wie 25 jaar werkt, kan in een eindloonregeling een pensioen opbouwen ter hoogte van 44 procent van het loon. Dat is bruto, netto pakt het percentage hoger uit. De meeste pensioenregelingen zijn sinds kort middelloonregelingen. Dan is het opbouwpercentage 2 of 2,25 procent. In dat geval bouw je in 25 jaar een pensioen op van 50 of 56 procent van het gemiddelde loon. Wie dat niet genoeg vindt, kan daarnaast lijfrenteverzekeringen afsluiten of zelf sparen.

Overigens is het een misverstand om te denken dat een pensioen alleen maar goed geregeld is als het ondergebracht is bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Wie zelf geld heeft (een erfenis? een loterij winnen? gewoon sparen?), heeft toch ook een pensioenvoorziening? Wie bijvoorbeeld vanaf nu elke maand 20 jaar lang 200 euro opzijzet voor later, kan vanaf zijn 65ste 20 jaar lang elke maand 200 euro opnemen. Dat geld is dan door de inflatie minder waard, maar daar staat weer rente tegenover.

Bovendien is die ideale 70 procent niet heilig. Er zijn genoeg mensen die toe kunnen met minder, omdat ze na hun 65ste misschien minder kosten hebben. Vaak is de hypotheek dan afgelost en zijn de kinderen zelfstandig. Al met al kun je in 25 jaar nog heel wat regelen.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken