De islam als argument

Arme SGP. Dat de partij sinds jaar en dag vrouwen verbood een bestuursfunctie te bekleden omdat het nu eenmaal in de Bijbel staat, jarenlang kraaide daar geen haan naar – het ging tenslotte om een soort christelijke folklore die rustig mocht gedijen in een verder geheel genivelleerde en geëgaliseerde samenleving. Niet meer. De partij is ineens het mikpunt geworden van die volautomatische verontwaardiging die onze maatschappij tegenwoordig zo dynamisch maakt. De rechter heeft besloten dat de overheidssubsidie aan de partij moet worden stopgezet. ,,Het zou de SGP sieren wanneer zij een einde maakt aan de beschamende discriminatie van vrouwelijke leden,'' verklaarde de Volkskrant betrokken. ,,Zo niet, dan blijft de SGP welkom in het Nederlandse democratische bestel, maar wel voor honderd procent op eigen kosten.''

Dat de SGP nu ineens de maat van de Verlichting genomen wordt, is een direct gevolg van de Hollandse obsessie met de islam. Er is weliswaar nog geen islamitische partij die vrouwen uitsluit van lidmaatschap – ook de jammerlijk verongelukte AEL deed dat niet – maar stel je toch eens voor dat die er zou komen en stel je vervolgens voor dat die tientallen zetels zou gaan halen en gesteund door onze subsidiegelden de sharia zou willen invoeren – je kunt maar beter zorgen dat er geen precedent is. Het onderscheid tussen kritiek en paniek is in dit land vaag geworden.

Zoals de angst voor de islam nu dient als wapen voor mensen die een hekel hebben aan alle maatschappelijk georganiseerde religie, zo wordt diezelfde angst ook gebruikt om de eigen religieuze agenda door te voeren. Het pleidooi van minister van Onderwijs Van der Hoeven om de quasi-wetenschappelijke theorie van het Intelligent Design – een poging om de kloof tussen godsdienst en wetenschap te dichten door van God een wetenschapper te maken – tot onderwerp van een serieuze maatschappelijke discussie te maken, komt ogenschijnlijk voort uit bezorgdheid om de steeds groter wordende groep Nederlandse moslims die maar niet aan Darwin willen. Willen we Nederlandse moslims niet permanent van Nederland vervreemden, zo luidt de redenering, dan moeten we in ons onderwijs ruimte maken om onbekommerd te speculeren over een Architect, laten we hem God noemen, of Allah, die de kosmische software heeft geleverd waar wij het verbluffende resultaat van zijn. Maar een steeds groter wordende groep christenen, onder wie Maria van der Hoeven zelf, denkt er net zo over.

In het herontwaakte Nederland kun je moslims overal voor gebruiken. De dag voordat de rechter besloot dat de SGP haar subsidie moest inleveren, publiceerde de journalist/socioloog Herman Vuijsje een dreigende oproep in de Volkskrant aan alle nette homoseksuelen om een banvloek uit te spreken over hun soortgenoten die zich in tijden van aids schuldig maken aan onveilige seks op vieze plekken. Zoals gematigde moslims dag in dag uit te verstaan wordt gegeven dat ze islamitisch-terroristische aanslagen moeten afkeuren, het liefst nog voordat ze zijn gepleegd, zo eist Vuijsje dat nette homoseksuelen zich keren tegen het seks-terrorisme van hun onveilige soortgenoten. De vergelijking is niet van mij. ,,Waar blijven de protesten van de keurig getrouwde homostellen tegen deze bedreiging van de volksgezondheid? Ook de kinderen die zij nu kunnen adopteren, lopen gevaar. Wanneer komt het COC met een fatwa waarin ondubbelzinnig wordt vastgesteld dat onbeschermde anonieme seks een smet werpt op de reputatie van de homomeerderheid en een barrière vormt tegen verdere emancipatie?'' En verderop: ,,Lesbische vrouwen hebben part noch deel aan de verbreiding van aids – waarom blijven ze zo stil?''

Omdat ze er part noch deel aan hebben, Vuijsje. Hoe krampachtig verlicht hij ook probeert te zijn, uit alles in zijn betoog blijkt dat in het bewustzijn van Herman Vuijsje een homoseksueel allesbehalve een individu is – een fijn gehuwde lesbo in het hart van het Hollandse platteland is direct aansprakelijk voor het seksueel onverantwoordelijke gedrag van een man die een andere man onbeschermd neemt in een grootsteedse sauna of darkroom. Vuijsje stelt haar aansprakelijk, omdat zij nu eenmaal homo is.

Een fatwa. Zolang ik me kan herinneren hebben homo-organisaties de nadruk gelegd op de noodzaak van veilige seks. Jaar in jaar uit is er voorgelicht en gefolderd; dat lijkt me een van de redenen dat aids in Nederland nooit epidemische vormen heeft aangenomen. Dat er toch weer mannen zijn die bezwijken voor seks zonder condoom lijkt me eh, typerend voor mannen – daar kan iedere vrouwelijke hoer Herman Vuijsje verhalen over vertellen. Maar die afkeurenswaardige karakterzwakte wordt door hem gelijkgesteld aan doelbewust terrorisme, zodat het beeld oprijst van een vijfde colonne van kwaadaardige homo's die er eer in leggen vanuit ondergrondse krochten aids zo wijd mogelijk te verspreiden – tot aan mijn kinderen toe. Helemaal dus zoals homohatende imams zich dat voorstellen. En de keurig getrouwde homo's die zulke praktijken politiek-correct gedogen zijn medeplichtig, zoals brave, gematigde islamieten medeplichtig zijn aan de ontspoorde types die met een slagersmes en een mitrailleur in hun rugzak een lijstje Nederlandse politici afwerken.

Het is een stukje vol idiote redeneringen, symptomatisch voor een klimaat waarin een ieder zich gerechtvaardigd voelt een ander tot de orde te roepen. Het is ook onthullend. Vuijsje mag van mij best gruwen van homoseks, iets in de toon van zijn artikel zegt me dat hij het ook geen prettige gedachte zou vinden wanneer blijkt dat het er in die donkere kamers meestal wel safe toegaat. Je ziet het wel vaker bij oudere mannen die er hun beroep van gemaakt hebben af te rekenen met de dwingende politieke correctheid die hun jonge jaren vergald heeft – de oude angst om te stigmatiseren heeft plaatsgemaakt voor een onbedwingbare behoefte om te stigmatiseren. Veelzeggend is vooral dat hij de islam aanroept als excuus voor zijn eigen weerzin; wanneer homoseksuelen niet ophouden zich als beesten te gedragen, kunnen we onverdraagzame islamieten niet langer voorhouden dat het mensen zijn zoals jij en ik. Eigenlijk heeft El Moumni een punt, wil Vuijsje maar zeggen.

De islam gebruiken om je eigen obsessie ruim baan te geven – we zullen het nog vaak zien. Het is een nieuwe vorm van hypocrisie: gelovigen pleiten voor meer geloof met de islam excuus, ongelovigen nemen gelovigen de maat met de islam als excuus, sociologen lezen homo's de les met de islam excuus.

    • Bas Heijne