Arbeidsmarkt per sector

Het bedrijfs- leven is een populaire werk- gever en in de zorg zijn voor- lopig genoeg arbeidsplaatsen. Kunstenaars bestormen met te veel mensen het podium en ICT'ers moeten een hogere opleiding volgen. Op deze en de volgende pagina een overzicht van de werkgelegenheid per sector.

    • Wilma van Hoeflaken
    • Elske Schouten