Alle ruimte voor bèta's

Vmbo'ers die zeker willen zijn van een baan, kunnen het beste een technische richting kiezen. Van de jongeren die vmbo techniek hebben gedaan is slechts 2 procent werkloos, terwijl dat voor jongeren met vmbo-theoretisch (de oude mavo) wel 12 procent is. Ook voor hoger opgeleide technici geldt dat ze minder vaak werkloos zijn dan, bijvoorbeeld, economen. Alleen universitair geschoolde technici hebben dit voordeel niet. Maar dat komt waarschijnlijk doordat technici, in tegenstelling tot economen, vaak voor heel specifieke functies worden gevraagd, zegt projectleider Philip Marey van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). ,,Dan duurt het iets langer voor werkgever en werknemer elkaar gevonden hebben.'' Toch zoekt de universitair geschoolde technicus niet langer dan gemiddeld 2,2 maanden naar een baan.

Bij technici hangt het ervan af wat voor richting je doet. Voor technici van de universiteit zijn de richtingen chemie, werktuigbouwkunde en civiele techniek bijvoorbeeld geliefd bij werkgevers.

Het ROA voorziet de komende jaren een tekort aan technici op hbo-niveau. Dat komt, zegt Marey, doordat de instroom kleiner wordt. Door de invoering van de tweede fase op middelbare scholen is het aantal vwo'ers dat voor techniek kiest kleiner geworden. ,,Hbo Techniek lijdt daar het meest onder.''

Veel hooggeschoolde technici komen in niet-technische functies terecht. ,,Management consultants zijn vaak natuurkundigen'', vertelt Marey. ,,Vanwege hun analytische manier van denken.'' Volgens Marey wordt de technologisering van niet-technische beroepen groter. De arbeidsmarktpositie voor bèta's wordt daardoor heel aantrekkelijk.