Steun voor uitstel kilometerheffing

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF steunt het plan van minister Peijs (Verkeer, CDA) om de kilometerheffing vooralsnog niet in te voeren. Oppositiepartijen Pvda en GroenLinks hebben, gesteund door coalitiepartner D66, kritiek op het uitstel.

Peijs presenteerde gisteren de Nota mobiliteit, waarin zij aankondigde om rekeningrijden uit te stellen. Invoering zou eenmalig twee tot vier miljard euro en daarna jaarlijks een miljard euro kosten. Het kabinet wil verder onderzoek naar verlaging van de kosten, en wil in de tussentijd specifieke knelpunten wegnemen door meer investeringen in wegen.

,,Het kabinet heeft geen ruggengraat'', stelt Kamerlid Van der Ham (D66). Volgens hem lijkt het kabinet de kiezer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 naar de mond te praten. ,,Maar ik denk dat men niet zo bang moet zijn voor de kiezer.'' Het rekeningrijden is volgens Van der Ham een ,,supereerlijk verhaal'' dat voldoende draagvlak heeft.

De PvdA heeft, bij monde van Kamerlid Dijksma, geen goed woord over voor het kabinetsbesluit: ,,Het is zo teleurstellend dat er met zoveel draagvlak niks gedaan wordt. Zelfs (oud-ANWB-voorzitter, red.) Nouwen is voor, dit is een gemiste kans.'' Bovendien, zo stelt Dijksma, ontbreekt in de nota ieder spoor van visie. De nadruk ligt volgens haar op nieuw asfalt, terwijl investeringen in het openbaar vervoer achterblijven.

,,Het kabinet heeft last van een gebrek aan politieke moed'', stelt Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Hij presenteerde vanochtend een wetsvoorstel om in ieder geval rond de grote steden zo snel mogelijk kilometerheffing in te voeren. D66 steunt het voorstel.

Van Woerkom, directeur van de ANWB en Van der Harst, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, spreken van ,,een gemiste kans'', terwijl werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB-Nederland teleurgesteld zijn over het gebrek aan daadkracht.

Het CDA begrijpt de kritiek niet. Kamerlid Van Hijum is ,,verbaasd'' dat het kabinet nu wordt verweten dat het rekeningrijden wordt opgeschoven: ,,Het kabinet werkt op verstandige wijze stap voor stap aan draagvlak.''

Ook de VVD staat, na eerder nog voorstander te zijn geweest van snellere invoering, nu achter het kabinet. ,,Er is nu geen zicht op de financiële haalbaarheid van het plan'', licht Kamerlid Hofstra het VVD-standpunt toe.