Servië: minister weg

De minister van Defensie van de unie Servië en Montenegro, Prvoslav Davinić, is afgetreden. Davinić stond in het centrum van een schandaal over de aankoop van een grote hoeveelheid militair materiaal, dat volgens zijn critici niet alleen veel te duur was ingekocht, maar dat bovendien overbodig was.

Davinić diende zijn ontslag in bij de president van de unie, Svetozar Marović. Deze prees de minister, omdat ,,alle inleidende onderzoeken'' aantonen dat ,,de verdachtmakingen'' tegen Davinić ongefundeerd zijn. Volgens Marović is Davinić afgetreden om ,,de spanningen te kalmeren, hervormingen veilig te stellen en verdere aanvallen op het leger en de instellingen van de unie Servië en Montenegro te voorkomen''.

Eerder gisteren diende Davinić' eigen partij, G17 Plus, in het unieparlement een verzoek in om Davinić te ontslaan. Hij zou fraude hebben gepleegd, schadelijke contracten hebben afgesloten en het publiek hebben bedrogen.

Davinić raakte in opspraak door de aankoop van meer dan 70.000 helmen en bijna 70.000 kogelvrije vesten voor een bedrag van 300 miljoen euro, eenderde van het totale defensiebudget. De critici vonden dat voor de slechts 28.000 militairen wel wat veel. Bovendien was het materiaal veel te duur ingekocht en was de aankoop niet overlegd met de Servische regering of de stafchef van het leger.

Juist gisteren kwam de regering van de unie met een voorstel om de militaire diensttijd terug te brengen van negen naar zes maanden. Een van de redenen voor die inkorting is geldgebrek.