Schrijfster van vroeger

Tonny van der Horst, de schrijfster die vooral bekend is geworden door haar herinneringen aan oud-Rotterdam, is dinsdag in haar woonplaats Amsterdam op 89-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste medewerkster van deze krant – gedichten en vertellingen van haar werden al begin jaren dertig in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geplaatst, toen zij nog gymnasiaste was. Tot aan haar dood bleef zij schrijven. Haar laatste publicaties betroffen herinneringen aan Roland Holst in het literair-historische tijdschrift De Parelduiker (2005-1).

Tonny van der Horst werd in 1915 in Rotterdam geboren in een arm milieu van variété-artiesten. Als middelbare scholiere begon zij met het schrijven van korte verhalen en gedichten, die zij aanbood aan tijdschriften en kranten. Zo kwam zij in contact met Victor van Vriesland, de toenmalige literair redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, met wie ze korte tijd later trouwde. Het echtpaar vertrok kort voor de oorlog naar Amsterdam, de nieuwe woonplaats die Van der Horst tot aan haar dood trouw bleef. ,,Ik leerde allerlei mensen kennen'', vertelde ze in 1999 in een interview met De Groene. ,,Jan Campert, Jacques Bloem, Clara Eggink, Marsman. [...] Ik vond alles prachtig.'' Omdat ze niet dronk, noemde Roland Holst haar Lima, naar de limonade. Rotterdam bezocht Van der Horst nog wel veelvuldig. Na enkele jaren scheidde zij van de 23 jaar oudere Van Vriesland. Zij bleven bevriend.

Tonny van der Horst bezat een fenomenaal geheugen en kon haar herinneringen klaar en boeiend verwoorden. Op de Achterpagina van NRC Handelsblad schreef zij vele jaren de rubriek Oud-Rotterdam en publiceerde zij herinneringen aan het vooroorlogse Amsterdam, over de kunstenaarswereld waarvan zij deel uitmaakte.

In 1958 verscheen haar eerste boek, de bundel novellen Behalve jij en ik. In Van der Horsts boeken staan herinneringen steeds centraal: Verliefd op vroeger, Vroeger leeft nog, Vroeger is niet voorbij, Het huis aan de Schiekade, Liefde en oorlog (over Amsterdam in oorlogstijd). Ook schreef zij de roman Een engel achter een handkar en het kinderboek Poema en droomkonijn.

Tonny van der Horst laat drie kinderen achter.