Hendrikje van Andel wilde zelf openheid

In zijn ingezonden brief van 6 september beticht prof.dr. J.W.M. van der Meer, internist te Nijmegen mij van grove schending van het medisch beroepsgeheim omtrent de oorzaak van het overlijden van mevrouw Hendrikje van Andel-Schipper op 31 augustus. Van der Meer merkt op dat ,,slechts met uitdrukkelijke vermelding van de toestemming van de overledene een dergelijke mededeling gedaan (had) kunnen worden.'' Daarin heeft hij volstrekt gelijk, maar hij heeft zich blijkbaar niet al te zeer in de zaak verdiept voordat hij zijn ingezonden brief schreef. Immers, mevrouw Van Andel heeft de Rijksuniversiteit Groningen deze uitdrukkelijke toestemming gegeven. Zij wilde dat alle resultaten over het onderzoek dat zou volgen, bekend zouden worden gemaakt. Indien dat niet het geval zou zijn geweest, zouden wij natuurlijk nooit enige mededeling doen over eventuele bevindingen.

Mevrouw van Andel-Schipper heeft reeds in 1972 ons schriftelijk meegedeeld dat zij zich na haar dood ter beschikking van de wetenschap wenste te stellen. Ruim 4 jaar geleden nam zij vervolgens opnieuw het initiatief door ons te vragen in hoeverre zij op haar hoge leeftijd nog nuttig was voor ons. Aangezien dat nut, in onze ogen, juist bijzonder groot was, hebben wij met haar contact opgenomen. Dit hebben wij nog nooit eerder gedaan met mensen die zich ter beschikking van de wetenschap stellen. Sindsdien hebben wij haar enkele keren bezocht. Hierbij werd duidelijk dat zij bijzonder goed wist waar zij over sprak. Dit bleek ook uit de psychologische testen, waaraan zij vol overtuiging meedeed. Dit alles geschiedde anoniem, totdat zij zelf aan de pers bekendmaakte dat zij na haar dood haar lichaam ter beschikking van de wetenschap zou stellen. Wij hebben in de tussentijd er nogmaals met haar over gesproken dat alle eventuele bevindingen openbaar zouden worden. Zij bleef zeer uitgesproken in haar opvatting dat alles wat wij zouden vinden en voor de wetenschap van belang was, gepubliceerd moest worden. Aan die opdracht hebben wij ons gehouden en dat zullen wij ook in de toekomst doen.

    • arts
    • Prof.dr. Gert Holstege
    • neuroanatoom