Europa zoekt compensatie voor dure olie

Europa is op zoek naar een gezamenlijk antwoord op de sterke stijging van de olieprijzen. In steeds meer landen komt druk op regeringen om compenserende maatregelen te treffen.

Maar de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft gisteren gewaarschuwd dat aparte steunregelingen in strijd zijn met de Europese wetgeving.

De Europese ministers van Financiën zullen vandaag en morgen tijdens een informele bijeenkomst in Manchester de kwestie bespreken. Tevens is vanmorgen op verzoek van eurocommissaris Andris Piebalgs het energiecomité van de 25 landen van de Europese Unie bijeen gekomen om zich te beraden over de olievoorraden. Door in te teren op de reserves, waardoor er meer olie op de markt komt, zou de aanhoudende opwaartse druk op de prijzen kunnen verminderen. Volgens de uit Letland afkomstige Piebalgs die in het dagelijks bestuur de portefeuille energie beheert, zijn de gestegen olieprijzen een bron van ,,groeiende zorg voor de Europese economie''. Hij zei dat alleen een gezamenlijk antwoord van alle lidstaten van de Unie kan bijdragen aan een doeltreffende oplossing. Het aanspreken van de oliereserves is een maatregel die direct kan worden getroffen. Nu wordt in de Europese Unie nog een strategische reserve aangehouden waarbij de olieconsumptie voor 90 dagen is gewaarborgd. De actuele voorraad ligt momenteel hoger en wordt geschat op 117 dagen.

De Europese Commissie heeft de lidstaten van de Unie gewaarschuwd geen afzonderlijke maatregelen te nemen bijvoorbeeld door belastingverlagingen voor de sectoren die het zwaarst worden getroffen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat dit al gauw kan leiden tot een domino-effect omdat andere landen of sectoren dan ook compensatie gaan eisen.

In Duitsland vormen de hoge brandstofprijzen een steeds belangrijker thema in de verkiezingscampagne. De Duitse bondskanselier Schröder beschuldigde de oliemaatschappijen deze week van ,,onverantwoorde prijsopdrijverij''. Vanuit de oppositionele CDU is aangedrongen op Europese maatregelen. De Belgische regering zou vandaag spreken over eventuele maatregelen om gedupeerden van de hoge olieprijzen tegemoet te komen.

De ministers van Financiën die zijn vergezeld door de directeuren van de nationale banken zullen zich vandaag en morgen beraden over de lange termijn gevolgen voor de Europese economie van de gestegen energieprijzen. De Britse minister van Financiën Gordon Brown die de bijeenkomst in Manchester voorzit, schrijft vandaag in een bijdrage voor de Financial Times dat de langzaam groeiende Europese economie het grootste gevaar heeft te duchten van de duurdere olie. Volgens Brown bewijst de huidige situatie nog eens dat structurele hervormingen in de Europese economie nodig zijn.

    • Mark Kranenburg