Cocaïne is de drug van dit moment

Cokegebruik in het uitgaanscircuit neemt toe, zo blijkt uit een trendonderzoek. ,,Jongeren hebben geen uren de tijd meer voor hun roes.''

Cokesnuivende jongeren in Urk en Volendam schokten twee jaar geleden het land. Nu blijken ze vooruit te hebben gelopen op een trend. Cocaïne wordt niet alleen gesnoven in vissersdorpen en de grote steden, maar ook in de rest van Nederland. Overal hebben mensen in het uitgaanscircuit een stijging van het cocaïnegebruik waargenomen, zowel in cafés als in discotheken.

Dat blijkt uit het onderzoek Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland 2004-2005, uitgevoerd door Criminologisch Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam. Het maakt deel uit van NL.Trendwatch, dat trends onderzoekt in het uitgaansleven, gebaseerd op waarnemingen van feestgangers en -organisatoren, dj's, dealers, clubeigenaren, gezondheidswerkers, politie en portiers.

Het is inherent aan dit onderzoek dat harde cijfers ontbreken. De onderzoekers hebben van de subsidieverstrekker, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de opdracht gekregen de wereld achter de cijfers te beschrijven. Kwantitatieve gegevens zijn onder meer te vinden bij de Nationale Drug Monitor.

Niettemin concluderen de onderzoekers dat ,,de gestage, hernieuwde opkomst van cocaïne in het uitgaansleven'' een feit is. Er heeft zich een normalisering van cocaïne voorgedaan, zo blijkt uit het onderzoek. De drug lijkt te concurreren met xtc, dat de laatste vijftien jaar een overheersende rol speelde.

Cocaïne heeft een mediageniek imago, zegt Ton Nabben, een van de drie onderzoekers. ,,Zelfs in koffiereclames zie je meisjes lijntjes snuiven.'' Nabben is als stadsantropoloog aan het Bonger-instituut verbonden. Vanuit zijn appartement op de vierde verdieping van een pand in Amsterdam-Oost kijkt hij uit over de stad waar trends in het drugsgebruik vaak beginnen.

De hernieuwde belangstelling voor cocaïne begon eind jaren negentig bij hippe hoogopgeleiden in Amsterdam die moe waren van de xtc, aldus Nabben. ,,Jongeren hebben geen uren de tijd meer voor hun roes.'' Volgens de onderzoeker heeft het cokegebruik zich vanuit de hoofdstad verspreid, zowel naar lageropgeleiden als naar de periferie. ,,Mensen snuiven nu zelfs coke op het terras, of op het strand.''

Volgens Nabben heeft xtc zijn magie verloren. De xtc-pil is de drug van de housemuziek in Amsterdam en Rotterdam, die al enige tijd op haar retour is. Alleen op grootschalige, landelijke party's wint xtc het nog van cocaïne. In clubs wordt house vaak vervangen door urban, een verzamelnaam voor `zwarte' muziekstromingen als hiphop en arrenbie. Op urbanfeesten wordt niet of nauwelijks xtc geslikt. De enige in populariteit stijgende housestromingen zijn hardcore en hardstyle, waarbij het aantal beats per minuut ruim boven de 150 komt. Op feesten met deze muziek wordt nog altijd xtc gebruikt, maar zelfs hier is het gebruik lager dan in 1995, toen de housemuziek op haar hoogtepunt was.

Ook alcohol verovert terrein op xtc. Hoewel alcohol altijd al de belangrijkste uitgaansdrug is, blijkt uit het onderzoek dat jongeren meer en vaker drinken. En alcohol wordt in toenemende mate gecombineerd met cocaïne. Die drug zou volgens feestgangers een ontnuchterend effect hebben. Bovendien zeggen mensen beter te herstellen van cocaïne dan van xtc in combinatie met alcohol. Overal in Nederland neemt het combinatiegebruik toe, in sommige regio's zelfs fors.

Nabben heeft gemerkt dat jongeren niet alleen alcohol en coke, maar van alles door elkaar gebruiken. ,,Een xtc-pil wordt weggespoeld met bier, je ziet zelfs mensen die xtc en coke combineren.'' En als ze aan het eind van de avond beneveld zijn, nemen ze ,,een snuifje coke om terug te rijden''.

De combinatie van alcohol en cocaïne is slechts een van de vele trends. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vaker thuis indrinken, dat ze jonger beginnen met alcohol en dat excessief drinken vaak de norm is. Bovendien zijn pubermeisjes aan een inhaalslag begonnen. Ze drinken bijna in hetzelfde tempo als jongens.

Volgens Nabben is de grotere inname van alcohol voor een deel te verklaren door de vatbaarheid van jongeren voor marketingstrategieën. ,,De lancering van mixdrankjes als wodka-Red Bull en cocktails is bijzonder succesvol geweest'', aldus de onderzoeker. Ook heeft hij gemerkt dat jongeren vaker stiekem drinken, thuis of achter de fietsenstalling, omdat dat goedkoper is dan in cafés.

De twee populairste muziekstromingen van de afgelopen jaren, hardcore/hardstyle en urban kennen een volstrekt tegengestelde trend wat drugsgebruik betreft. Op hardcore- of hardstylefeesten worden relatief de meeste drugs gebruikt. Vooral amfetamine (speed) en xtc zijn er nog altijd populair. De onderzoekers constateren dat een hele nacht vol harde en snelle beats niet te doorstaan lijkt zonder drugsgebruik.

Urbanpubliek is juist braaf. Het alcoholgebruik op urbanfeesten is gelijk gebleven en andere drugs worden – afgezien van wiet – niet of nauwelijks gebruikt. Op de langzamere en minder monotone urbanbeats kan kennelijk prima zonder oppeppende middelen worden gedanst.

Ondanks de opkomst van urban blijft het drugsgebruik groeien. Het toenemende combinatiegebruik van alcohol en andere drugs baart de onderzoekers zorgen. ,,Uitgaan lijkt tegenwoordig haast synoniem te zijn met het combineren van verschillende middelen'', aldus het onderzoek. In alle regio's is bezorgdheid over het impulsieve combineren van alcohol en andere drugs. ,,Daarbij is alcohol de aanjager'', zegt Nabben. ,,Als je je zorgen maakt om het gebruik van cocaïne, moet je eerst wat tegen alcohol doen.''

    • Derk Walters