Boete doen, dat is hun dagelijks werk

Akzo Nobel treft een schikking. Dat klinkt als slecht nieuws, maar is het niet.

Het verf- en farmaconcern heeft een conflict beslecht met een Amerikaanse concurrent over het anticonceptiemiddel Mircette. De concurrent zou op Akzo's patentrechten hebben ingebroken en zal nu 142 miljoen dollar (115 miljoen euro) aan Arnhem overmaken. Althans, dat is het voornemen. Akzo Nobel zal tegelijkertijd afstand doen van alle rechten op Mircette.

De schikking is een aardige opsteker. Ook voor Akzo Nobel is 115 miljoen euro geen klein bedrag. Het komt overeen met bijna tweederde van de laatste kwartaalwinst die het concern bekendmaakte.

Tot nu toe was Akzo Nobel meestal de betalende partij. Twee weken geleden nog bereikte de onderneming met een groep klanten in de Verenigde Staten overeenstemming in een geschil over het antidepressivum Remeron. Akzo Nobel betaalde 75 miljoen dollar aan Remeron-groothandelaren die het Nederlandse bedrijf beschuldigden van overtreding van Amerikaanse kartelwetgeving.

De afgelopen jaren heeft Akzo Nobel een grote voorziening opgebouwd voor allerhande juridische geschillen. Het concern zette een kwart miljard euro opzij voor claims wegens milieuovertredingen, mededingingsvergrijpen en patentinbreuken.

Akzo Nobel komt regelmatig in conflict met concurrenten over de bescherming van gepatenteerde medicijnen. Maar ook goede samenwerking met de concurrentie zorgt voor juridische procedures. Kartelautoriteiten hebben het concern al diverse keren gecorrigeerd voor concurrentiebeperkende afspraken met de `conculega's'.

Hoe de meevaller van 115 miljoen euro in de cijfers wordt verwerkt weten ze nog niet bij Akzo Nobel. In het verleden werden de schadevergoedingen, boetes en schikkingen als incidentele posten in de resultaten verwerkt.

Maar hoe incidenteel zijn zulke baten en lasten eigenlijk nog? Juist de farmasector hangt van rechten, patenten, octrooien, vergunningen en samenwerkingsverbanden aan elkaar. In het tweede kwartaal bestond bijna eenderde van de brutowinst van Akzo Nobel uit eenmalige meevallers.

Tot voor kort rekende Akzo Nobel de royalty's tot ,,overige inkomsten''. Maar onder de nieuwe internationale boekhoudregels tellen de rekenmeesters zulke ontvangsten gewoon mee bij de reguliere omzet. Een buitenkansje. De nieuwe regels bieden een mooi houvast om alle schikkingen en boetes voortaan ook tot de opbrengsten en kosten van de dagelijkse activiteiten te rekenen.

    • Jeroen Wester