Boeren: geen openheid subsidies

De landbouwsector komt in verzet tegen het openbaar maken van de Europese landbouwsubsidies. Voor de rechtbank in Assen dient volgende week een kort geding tegen het besluit van het ministerie van Landbouw om de gegevens per 21 september te publiceren.

Om openbaarmaking was gevraagd door de Evert Vermeerstichting, een aan de PvdA gelieerde instelling die zich bezighoudt met ontwikkelingsvraagstukken. De stichting begon deze zomer een campagne om de namen te krijgen van alle agrarische bedrijven in Nederland die Europese landbouwsubsidies ontvangen. Daarmee wil de stichting aantonen dat die steun vooral terechtkomt bij de rijkste boeren. Het gaat jaarlijks in Nederland om een miljard euro subsidie.

De branche-organisatie van land- en tuinbouwers LTO-Nederland is tégen openbaarmaking en roept morgen in het orgaan `Nieuwe Oogst' alle 50.000 leden op bezwaar te maken bij het ministerie en om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen. De voorziening moet voorkomen dat de gegevens worden gepubliceerd zolang geen besluit genomen is over de ingediende bezwaren. Het ministerie ontving tot nu toe twintig bezwaren, aldus een woordvoerder.

,,We krijgen veel reacties uit de achterban'', zegt woordvoerder Geert Pinxterhuis van LTO-Nederland. ,,Hoofdbezwaar is dat het een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer is als namen en bedragen openbaar worden. Het gaat toch vooral om familiebedrijven.''

Het privacyargument is reden voor Sigried Hartlief-Arends, boerin uit Donderen (Drente), om bij de rechtbank Assen een voorlopige voorziening te vragen. Daarmee wil ze voorkomen dat haar subsidiegegevens op 21 september worden verspreid. ,,Naast het boerzijn, zijn we ook mensen en moeten in een maatschappij leven waarin we als man en vrouw, kinderen ook recht hebben op enige privacy en op veiligheid'', aldus de boerin in haar verzoek aan de rechtbank, die haar zaak waarschijnlijk woensdag behandelt.

Ook het hoofdproductschap Landbouw heeft de 30.000 `bedrijfsgenoten' van het productschap per brief gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken.

Het productschap is een publiekrechtelijk orgaan dat namens de overheid onder meer Europese landbouwsubsidies verdeelt. Voorzitter Theo Meijer (oud-CDA-Kamerlid) zegt ,,persoonlijk'' niet tegen openbaarheid te zijn. Hij plaatst wel vraagtekens bij de ,,andere agenda'' van de Evert Vermeerstichting. ,,Zij vinden dat het maar gedaan moet zijn met de landbouwsubsidies. Daarom probeert men nu een hype te maken, emotie op te wekken. Terwijl ik niet denk dat heel Nederland geïntresseerd is in die gegevens.''

De Evert Vermeerstichting begrijpt het verzet niet. ,,Alle subsidies zijn openbaar, alleen landbouwsubsidies niet'', aldus beleidsmedewerker Yannick Du Pont. ,,De burger mag toch weten waar zijn belastinggeld naar toe gaat?'' Roger Vleugels, juridisch adviseur van de stichting, zegt dat procedures alleen kunnen leiden tot vertraging van de openbaarmaking van gegevens. ,,Uiteindelijk wordt alles openbaar, ook al omdat het beroep op privacybescherming faalt voor de rechter. Dit zijn bedrijven die subsidie krijgen, en die kunnen geen beroep doen op privacybescherming.''

    • Joep Dohmen