Verstandelijk beperkten geen `enge' buren

In haar column over de vermaatschappelijking van de zorg (Opiniepagina, 2 september) gaat Margo Trappenburg nogal kort door de bocht. Zij schetst een stereotiep beeld van mensen met een verstandelijke beperking die naast u komen wonen in een gezinsvervangend tehuis.

De bewoners van een dergelijk tehuis zouden geen onderscheidend vermogen hebben, en u, als u vriendelijk tegen ze doet, direct om de hals vallen en u nooit meer loslaten. En mocht u zich toch uit deze verstikkende omhelzing weten los te maken dan voelt u zich voor de rest van uw leven schuldig omdat u een geestelijk gehandicapt zieltje hebt geknakt.

Zoek vooral geen contact met die engerds als u kleine kinderen hebt, want de ergste dingen kunnen gebeuren. Van stereotiep komen we makkelijk tot vooroordelen en vervolgens tot discriminatie.

Het is Trappenburg ontgaan dat de laatste jaren in Nederland kinderen met verstandelijke beperkingen niet alleen in het basisonderwijs gesignaleerd zijn, maar ook al in het regulier voortgezet onderwijs.

Het spreekt voor zich dat ze verder oprukken. Mijn dochter gaat volgend jaar op IJburg, in Amsterdam wonen met 7 vrienden en vriendinnen, ieder met hun eigen appartement. Zij kijkt ernaar uit en zal zeker met de buren omgaan.

    • Louis van der Linden
    • Secretaris Begeleidwonenproject Navarea