Uitkomst Planbureau blamage voor CDA

De statistieken bij het artikel `Planbureau: de ongelijkheid groeit' (NRC Handelsblad, 5 september) laten perfect zien hoe de maatschappelijk zwakkere groepen door de egoïsten opzij worden gedrukt. Dit is sterk bevorderd door drie jaar VVD-CDA in Den Haag, waarbij de ik-eerst cultuur vooral bij de VVD hoogtij viert onder het motto van `individuele ontplooiing'. Het is inderdaad erg gemakkelijk om je individueel te ontplooien, als je daarvoor de gelegenheid en de capaciteiten hebt.

Mensen met kinderen leveren een deel van hun maatschappelijke capaciteit in ten behoeve van hun gezin kan niet anders. Jongeren zijn jong, onervaren en (nog) niet volledig opgeleid. En dat de laagopgeleiden (= veelal de minder begaafden) in onze samenleving op voorhand al kansarm zijn, hoeft niet nader te worden toegelicht. De uitkomst van deze statistieken is een regelrechte blamage voor het CDA, dat de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving hoog in het vaandel heeft staan. Evenals het handhaven en uitbouwen van gezinswaarden. Balkenende kan duidelijk niet tegen de VVD op.

    • Wout Visser Leusden