Studie diersterfte in natuur Flevoland

Minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vraagt een internationaal gezelschap natuurbeheerders en wetenschappers advies over het Flevolandse natuurgebied de Oostvaardersplassen. Zij moeten bekijken of het huidige beheer moet worden gehandhaafd.

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en PvdA stuurde vanmorgen in debat met de bewindsman aan op een onderzoek, dat moet aangeven hoeveel dieren in het Flevolandse gebied kunnen leven. Veerman wil het experiment in de Oostvaardersplassen niet op voorhand afblazen. ,,Ik wil duidelijk hebben: is dit in Nederland realiseerbaar? En onder welke voorwaarden?''

In de Oostvaardersplassen moeten edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen zich in principe zonder ingrijpen redden met wat de natuur aan voedsel biedt. Die opzet roept weerstand op. Dit voorjaar verhongerden enkele honderden van de grote grazers, mede door een felle koudeperiode in maart.

Tweede-Kamerlid Ormel (CDA), die het onderzoek voorstelde, wil voor de winter weten hoeveel grazers natuurgebied de Oostvaardersplassen, bijna zesduizend hectare groot, kan huisvesten. De overtollige dieren moeten worden afgeschoten, vindt hij. Ook de Kamerleden Snijder-Hazelhoff (VVD) en Kruijsen (PvdA) vinden dat Staatsbosbeheer eerder moet ingrijpen om onnodig lijden van de dieren te voorkomen.

Minister Veerman wil eveneens onnodig dierenleed voorkomen, maar weigert nu al het project mislukt te noemen. Hij herinnerde eraan dat de kuddes Konikpaarden en Heckrunderen in het gebied zich stabiliseren. ,,Dat kan erop wijzen dat zich een evenwicht aan het vormen is.''

Ook bedreigde en zeldzame dier- en plantensoorten vestigen zich in het gebied. GroenLinks en SP willen de opzet van de Oostvaardersplassen niet zomaar loslaten. ,,Er zit perspectief in'', meent Kamerlid Vos (GroenLinks).