Strijd over regionale subsidies

De Europese ministers van Financiën komen morgen in het Britse Manchester bijeen om onder andere te praten over de begroting. Hoog op de agenda staat de verdeling van de Europese structuurfondsen voor de komende zeven jaar. Deze regionale subsidies hebben vele armere delen van Europa tot ontwikkeling gebracht zoals Spanje, Portugal, maar ook delen van Ierland, de Flevopolder en Oost-Duitsland. Hoeveel geld blijft er over voor projecten in Nederlandse regio's nu de bulk van deze subsidies voor regionale ontwikkeling naar arme gebieden in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie gaat?

De regiosubsidies zijn vooral bedoeld voor gebieden met een inkomen dat 75 procent onder het EU-gemiddelde ligt. Daaronder valt 92 procent van de tien nieuwe lidstaten. Maar volledige overheveling van de miljardensubsidies naar Oost-Europa snijdt te diep in het vlees van de 15 West-Europese landen. Dus heeft de Europese Commissie voorgesteld het grootste deel van de gelden te besteden aan de ontwikkeling van Oost-Europa en een kleiner deel te reserveren voor kansrijke projecten in West-Europa.

Brabant, Limburg en Zeeland hebben de vinger al opgestoken en willen een derde van de toekomstige subsidie hebben. Het zuiden van Nederland heeft zich, mede dankzij de Europese subsidies én de ondernemerszin van veel ex-werknemers van Philips en DAF, kunnen ontwikkelen tot een technologisch belangrijke regio in Europa goed voor een derde van de nationale economie van Nederland. Daarom ook menen de drie zuidelijke provincies recht te hebben op een derde van de toekomstige subsidie.

Projecten op het gebied van technologische innovatie gooien hoge ogen. Dat heeft te maken met de `Lissabonagenda' van de Unie, een hervormingsprogramma dat Europa in 2010 de meest innovatieve en concurrerende economie ter wereld moet maken. Trefwoorden: kenniseconomie, nieuwe producten, werkgelegenheid.

,,Hoe maken we onze sterke punten sterker?'', zegt Huub Bouwman, coördinator van het Europese Stimulus Programma in Eindhoven. Hij begeleidt in Zuidoost-Brabant Europese projecten op het gebied van het midden- en kleinbedrijf, toerisme en bedrijfsinfrastructuur. Stimulus werkt onder meer met de methode van clustervorming: een aantal bedrijven bundelt de krachten om nieuwe producten te ontwikkelen. Bij voorbeeld de Bandit van het cluster Gemco Mobile Systems, Tridec en PD&E (zie hierboven).

Op Boumans lijst van subsidieprojecten staan behalve de stadsvrachtwagen, een uitvinding tegen tandenknarsen (Bruxstop 2) en meetapparatuur om zwembewegingen te meten in het topzwembad De Tongelreep in Eindhoven. Liefst 370 bedrijven namen in de afgelopen jaren deel aan programma's, waarvoor 167,5 miljoen euro Europese subsidie is uitgetrokken.

Daarmee zijn 7.225 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio geschapen. ,,Veel bedrijven zijn alleen of zonder subsidie niet in staat innovaties door te voeren'', meent organisatiedeskundige Leon Oerlemans van de Universiteit van Tilburg, die de afgelopen tien jaar vijftig projecten onderzocht.