Premier: Ik heb een droom

Premier Balkenende ,,heeft een droom'', zegt hij in een vandaag verschenen vraaggesprek met het blad Internationale samenwerking. De droom heeft betrekking op de volgende week in New York te houden top van de Verenigde Naties. ,,Ik hoop dat de top leidt tot een nieuw elan'', aldus de Nederlandse premier.

Balkenende doelt daarbij op de realisering van de zogenoemde Millennium-doelstellingen op het gebied van de ontwikkeling van arme landen. De verwezenlijking van deze doelstellingen mag op de top, volgens Balkenende, niet ondergesneeuwd raken door conflicten over een nieuwe verdeling van de zetels in de Veiligheidsraad van de VN.

,,Het is belangrijk dat landen elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheid'', aldus de premier in het vraaggesprek. ,,Het idealisme dat hoort bij een organisatie als de VN moet levend worden gehouden.''

In de Tweede Kamer verdedigde de premier zich vanochtend tegen kritiek, met name van de PvdA en GroenLinks, dat zijn kabinet te weinig doet aan de ook internationaal vastgestelde doelstellingen op het gebied van milieu. ,,Milieu is voor dit kabinet geen sluitpost'', aldus de premier. Hij gaf echter toe zich ,,aangesproken'' te voelen door de kritiek, en beloofde betere coördinatie tussen de diverse ministeries die met deze materie te maken hebben, door middel van een nieuw op te richten ministeriële onderraad voor Duurzaamheid, Ruimte en Milieu. Deze zou in de plaats komen van de huidige raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Premier Balkenende waarschuwde voor overdreven verwachtingen van eenhoofdige coördinatie van het milieubeleid. Volgens het staatsrecht zijn de afzonderlijke ministers elk verantwoordelijk voor het beleid van hun eigen ministerie – als minister-president kan Balkenende slechts leiding geven aan ,,collectieve besluitvorming''.

In het blad Internationale Samenwerking verzet de minister-president zich tegen de redenering dat armoedebestrijding in de wereld zou kunnen leiden tot minder terrorisme. Weliswaar kan armoede makkelijk leiden tot ,,gevoelens van onvrede en haat'', maar ,,ook los van terrorisme bestaat de absolute noodzaak aan ontwikkeling bij te dragen'', aldus Balkenende.