Posttraumatische stress bij Libanonveteranen

Circa 15 procent van de veteranen die in de jaren tachtig deel hebben uitgemaakt van de in Libanon gestationeerde vredesmacht UNIFIL vertoont symptomen van posttraumatische stress-stoornis.

2