Oostenrijk stelt strengere eisen aan studenten

Oostenrijk gaat strengere eisen stellen aan de toelating van studenten tot universiteiten. De maatregel is mede bedoeld om de toestroom van studenten uit andere EU-landen in te dammen. Twee maanden geleden haalde het Europees Hof van Justitie een streep door de selectieve toelating van studenten uit andere EU-landen tot Oostenrijkse universiteiten. Volgens het Luxemburgse hof was dat ongeoorloofde discriminatie. Veel Duitse studenten die in eigen land geen studieplek verwerven wijken uit naar Oostenrijkse instellingen.