Kwart van CAO's tart Akkoord

Een kwart van de CAO's die tot nu toe dit jaar zijn afgesloten is in strijd met het Najaarsakkoord dat de sociale partners in 2004 met het kabinet hebben gesloten. Bij een kwart van de tot dusver afgesproken CAO's is een loonstijging afgesproken die boven de gestelde grens van 1,25 procent ligt.

Het ministerie van Sociale Zaken onderzocht 64 CAO's die sinds 1 januari 2005 tot stand zijn gekomen. Hierin stonden afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor ruim 3 miljoen werknemers. Uit de tussenstand blijkt dat de lonen dit jaar gemiddeld 0,9 procent stijgen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) noemt deze stijging ,,historisch laag''. Hij maakt echter de kanttekening dat er in 16 CAO's een loonstijging van meer dan 1,25 procent is afgesproken. De Geus roept in herinnering dat in het Najaarsakkoord was afgesproken dat de salarisstijging in 2005 ,,uiterst terughoudend'' zou zijn. De vakbeweging had dit ingevuld met een maximale looneis van 1,25 procent.

De Geus schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat volgens hem zijn in veel CAO's afspraken gemaakt in de geest van het sociaal akkoord, ,,maar niet overal''.

In het Najaarsakkoord was verder afgesproken dat de sociale partners de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren zouden beperken tot in totaal 170 procent van het loon, wat meestal neerkomt op 100 procent in het eerste en 70 procent in het tweede ziektejaar. In een kwart van de CAO's is de betaling daadwerkelijk beperkt, maar in de meeste CAO's betaalt de werkgever meer.