EZ gaat niet over opslag in zoutkoepel

De Eerste Kamer geeft minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voorlopig geen zeggenschap over de ondergrondse opslag in zoutkoepels en lege gasvelden.

Dat is het onverwacht gevolg van de weigering van de senatoren dinsdag om de zogeheten Veegwet 2005 in behandeling te nemen.

Op initiatief van de PvdA-fractie werd deze week het als hamerstuk bedoelde voorstel van de agenda afgevoerd, nadat Drentse politici de senaat erop had gewezen dat de Veegwet een nogal ingrijpende `verstopte' bepaling bevat die de minister zeggenschap geeft over de ondergrondse opslag. Eerder ging de Tweede Kamer daarmee al wel akkoord.

Brinkhorst moet nu eerst reageren op protestbrieven van het Drentse college van Gedeputeerde Staten en van het Interprovicaal Overlegorgaan (IPO). Daarna zal naar verwachting een inhoudelijk debat volgen met de Eerste Kamer.

De Drentse milieugedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) is blij dat de Eerste Kamer de wetswijziging van de agenda heeft gehaald. Ze wil het woord `slinks' niet in de mond nemen, maar de handelwijze van Economische Zaken vindt ze bepaald ,,niet netjes''.

Een volgens Klip ,,alerte ambtenaar'' op het provinciehuis in Assen ontdekte eind juli dat in de veegwet de bevoegdheid van de provincies over opslag van ondergrondse afvalstoffen, zoals boorspoelsel en CO2, was overgeheveld naar Economische Zaken.

Klip schreef zowel minister Brinkhorst van EZ als staatssecretaris Van Geel van VROM in haar vakantie een brandbrief. ,,Minder bevoegdheden voor provincies staat lijnrecht op de beleidslijn van VROM die juist meer verantwoordelijkheden bij de provincies wil leggen'', aldus Klip. Maar op beide brieven kreeg zij geen reactie. De Drentse gedeputeerde vindt het bovendien onlogisch om de bevoegdheid van de provincies af te nemen. ,,Wij gaan nu ook al over bodembescherming en -saneringen. Ondergrondse opslag moet je regionaal regelen. Als de provincie de milieuvergunningen verleent, houd je bovendien een goed evenwicht tussen economische belangen en milieubelangen.'' Volgens een woordvoerder van Economische Zaken blijven de provincies echter ook in de nieuwe wettekst bevoegd gezag over opslag van gevaarlijke afvalstoffen, zoals radioactief afval.

Het standpunt van Drenthe wordt inmiddels gedeeld door alle provincies. Het IPO stuurde het kabinet deze week een brief, waarin men zei het oneens te zijn met de gevolgde procedure. EZ zegt in overleg te zijn met het IPO. ,,De intentie is het artikel niet in werking te laten treden, tot de kou uit de lucht is'', aldus de woordvoerder op het departement.