EU-wet: meer werk voor artsen

Meer werk aan de winkel voor de bedrijfsartsen. Dat is volgens werkgevers en werknemersorganisaties in Nederland een van de belangrijkste gevolgen van de aanneming, gisteren door het Europees Parlement in Straatsburg, van de Europese wet die werknemers moet beschermen tegen de risico's van optische straling (laserstralen bijvoorbeeld). Bescherming tegen de gevaren van zonnestralen werden daarbij geschrapt en overgelaten aan de nationale lidstaten.

De wet (een kaderrichtlijn) verplicht lidstaten minimumvoorschriften aan te nemen voor de bescherming tegen de effecten van optische straling, die bijvoorbeeld huidkanker kan veroorzaken. Nederland kent die voorschriften al, dus daarin zal niet zoveel veranderen, aldus VNO/NCW en FNV. Maar de richtlijn bevat ook bepalingen over medisch toezicht om schadelijke effecten vroegtijdig te kunnen opsporen. ,,Dat betekent bijvoorbeeld dat de vragenlijsten voor de bedrijfsarts bij een medische checkup langer worden'', aldus VNO-secretaris Koning. FNV-medewerker Van Veelen zegt: ,,In Nederland weten we sowieso weinig van de risico's van straling. Dus dat betekent straks veel werk voor alle betrokkenen, dus ook bedrijfsartsen.'' Medisch toezicht is onderdeel van de richtlijn omdat veel Europese landen onderscheid maken tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid als gevolg van werk, of door oorzaken buiten het werk. Als het eerste het geval is, volgt een uitkering wegens ziekte of handicap. Nederland kent dit onderscheid van risico's niet. Mede daarom verwacht en woordvoerder van het departement van Sociale Zaken dat de gevolgen voor bedrijfsartsen in Nederland meevallen.

Werkgevers en werknemers reageren verdeeld op het schrappen van de bescherming tegen zonnestraling. VNO vond het een typisch geval van overregulering door Europa – hoewel dit voorstel werd gesteund door de 25 `vakministers' uit de lidstaten, inclusief Nederland. FNV'er Van Veelen zegt echter: ,,De ozonlaag wordt dunner, en in Australië neemt het aantal gevallen van huidkanker hand over hand toe. Het is daarom onverstandig dat de risico's van de zon uit de richtlijn zijn geschrapt.''

Na de stemming, gisteren in het Europees Parlement, moet de precieze tekst van de richtlijn nog worden vastgesteld in overleg met de Raad van Ministers, en opnieuw ter stemming worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een tweede lezing. Daarna moeten de lidstaten de kaderrichtlijn omzetten in nationale wetgeving.