CPB: sterke groei van de economie

De economische groei in Nederland trekt volgend jaar sterker aan dan verwacht. Dit is het gevolg van de stimulering van de economie door lastenverlichting en extra investeringen.

Dit bevestigen bronnen rond het kabinet. Volgens de Macro Economische Verkenning (MEV), de analyse van de stand van de economie die het Centraal Planbureau (CPB) op prinsjesdag publiceert, zal de groei van het bruto binnenlandse product volgend jaar 2,5 procent bedragen. Dat is een kwart procentpunt meer dan het percentage dat in augustus werd gehanteerd bij de onderhandelingen over de Miljoenennota. Na vijf jaar van stagnatie zou de economie aldus in 2006 weer op het gebruikelijke groeipeil terechtkomen.

Het CPB heeft zijn berekeningen aangepast op grond van de maatregelen waartoe het kabinet eind augustus heeft besloten. In totaal pompt het kabinet volgend jaar zo'n vijf miljard euro extra in de economie in de vorm van investeringen en lastenverllichting.

Vanmorgen maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de inflatie in augustus is gestegen naar 1,8 procent. Daarmee lag de prijsstijging 0,2 procentpunt hoger dan in de voorgaande maanden. In juli en juni waren de consumentenprijzen nog 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan duurdere benzine, gas en stroom.

Grote onzekerheid bestaat er over de olieprijs. Het CPB gaat uit van een gemiddelde olieprijs in 2006 van 50 dollar per vat en berekent een variant met een olieprijs van 70 dollar. Een hoge olieprijs is gunstig voor de overheid omdat deze meer aardgasbaten ontvangt, maar drukt de consumptie en jaagt het prijspeil aan. Uitgaande van een olieprijs van 50 dollar verwacht het CPB volgend jaar één procent inflatie. Een olieprijs van 70 dollar kan leiden tot een verdubbeling van de inflatie.

De consumptieve bestedingen zullen volgend jaar minder krimpen (min 2,25 procent) dan het CPB in de zomer raamde. Tegelijkertijd verwacht het CPB dat de uitvoer zal toenemen met 7 procent, bijna een verdubbeling vergeleken moet dit jaar. Voorts verwacht het CPB een stijging van de bedrijfsinvesteringen met 8,25 procent. Het CPB verwacht dat het financieringstekort van de overheid in 2006 zal uitkomen op 1,7 procent.