Bot: geen verwijt Indië-veteranen

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) heeft met zijn spijtbetuigingen over de scheiding van Nederland en Indonesië, nooit het optreden van de Nederlandse militairen ter discussie willen stellen. ,,Integendeel, ik heb groot respect voor de Nederlandse militairen die destijds in opdracht van de regering hun plicht vervulden.'' Dat schreef Bot gisteren in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Van Baalen en Veenendaal (VVD). Bots uitspraken gingen niet over het militair optreden, maar over ,,de politieke keuzes'' die destijds tot dat optreden hebben geleid.