Advies: straf gedwongen huwelijken

Gedwongen huwelijken moeten strafbaar worden. Door de komst van grote groepen niet-westerse migranten is het gedwongen huwelijk een ,,ernstig maatschappelijk probleem'' geworden in Nederland.

Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken( ACVZ) vandaag in een advies aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD). De commissie vindt dat zo snel mogelijk onderzoek moet worden gedaan naar de voor- en nadelen van zo'n afzonderlijke strafbaarstelling van huwelijksdwang. In België, Duitsland en Zwitserland wordt al gewerkt aan een strafbaarstelling. Nederland kan kijken in hoeverre die wetsinitiatieven als voorbeeld kunnen dienen, aldus de ACVZ.

Verdonk vroeg de commissie vorig jaar om haar te adviseren hoe gedwongen huwelijken bestreden kunnen worden. Ook wilde ze weten hoe vaak het voorkomt. Nieuw onderzoek in opdracht van de adviescommissie onder Turken, Marokkanen en Surinaamse Hindoestanen leverde geen bruikbare cijfers op: de grens tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk bleek daarvoor te vaag.

Maar de ACVZ signaleert dat, ondanks het ontbreken van concrete aantallen, het gedwongen huwelijk zo vaak voorkomt dat preventie en bestrijding ervan noodzakelijk zijn.

De overheid heeft de plicht, aldus het advies, om ervoor te zorgen dat iedereen in vrijheid kan trouwen.

De Nederlandse wet bevat geen definitie van een gedwongen huwelijk. Wel bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat een huwelijk vernietigbaar is wanneer bij de huwelijkssluiting de toestemming van een of beide partners onder dwang is verleend. De civiele rechter kan zo'n huwelijk ontbinden, maar kan geen straf opleggen aan de personen die de dwang hebben uitgeoefend zoals ouders of andere familieleden. Als het gewongen huwelijk wordt opgenomen in het strafrecht kan dat wel.

Verder vindt de commissie dat Nederland moet aansluiten bij hoe gewongen huwelijken in andere EU-landen al worden bestreden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Groot-Brittannië heeft een speciale forced marriages unit. Ook wil de AVCZ dat de Nederlandse ambassades controleren of huwelijksmigranten niet onder dwang naar Nederland worden gehaald.