Weinig werk herkeurde WAO'ers

Nog geen 5 procent van de WAO'ers die bij de massale herkeuringsoperatie hun uitkering zijn kwijtgeraakt, heeft tot nu toe werk gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstituut UWV.

Het instituut meldt in zijn tweede kwartaalrapportage dit jaar over de herkeuringsoperatie dat tussen het begin van de herkeuringsoperatie, in oktober vorig jaar, en eind juni dit jaar 55.000 herkeuringen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zijn afgerond. Van 19.000 herkeurden werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Negenhonderd van hen, ofwel 4,7 procent, vonden vervolgens werk.

Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker (PvdA) presenteerde de cijfers vanochtend tijdens een overleg met minister De Geus (Sociale Zaken, CDA). Zij had deze in het zomerreces van het UWV gekregen, tijdens een werkbezoek aan het uitkeringsinstituut. Volgens Bussemaker duidt het lage percentage gereïntegreerde WAO'ers erop dat het kabinet met de herkeuringsoperatie alleen een bezuiniging nastreeft. ,,De minister heeft de mond vol van activering en participatie van herkeurde WAO'ers, maar daar komt in de praktijk niets van terecht'', aldus Bussemaker.

Het lage percentage WAO'ers dat na de herkeuring weer aan het werk is, werd ook door andere Kamerleden gehekeld. Vendrik (GroenLinks) noemde de reïntegratie ,,compleet mislukt''.

De Geus, die zei dat hij de cijfers eind deze maand naar de Tweede Kamer zal sturen, bevestigde de aantallen. Hij plaatste er wel kanttekeningen bij. Zo zei hij dat veel herkeurde WAO'ers nog in reïntegratietrajecten zitten en mogelijk nog werk zullen vinden. ,,Zo'n traject mag maximaal twee jaar duren, en duurt gemiddeld veertien maanden. Dus we hebben nog geen definitieve resultaten'', aldus De Geus.

Volgens hem is het percentage van 4,7 ,,absoluut geen representatief cijfer voor het aan de slag komen van alle herkeurden''. ,,Dit zijn alleen de mensen die op eigen kracht werk hebben gevonden. Er zijn nog eens 5.300 mensen die zijn aangemeld bij een reïntegratiebedrijf of een traject op indidviduele basis. Daarnaast zijn er 1.500 gevallen waarbij wel de beschikking is afgegeven dat het reïntegratietraject kan starten, maar waarbij dat nog niet is gebeurd.''

Het UWV moet in totaal 300.000 WAO'ers herkeuren. Arbeidsongeschikten die ouder zijn dan 50 jaar, hoeven niet herkeurd te worden. Het UWV is begonnen met de jongste groep arbeidsongeschikten, omdat verwacht wordt dat die de beste vooruitzichten hebben om weer aan het werk te gaan. Het uitkeringsinstituut had de operatie eigenlijk eind 2006 af moeten ronden, maar heeft inmiddels uitstel gekregen tot 1 juli 2007.