PvdA wil hbo samen met universiteit

De PvdA wil af van het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten. Door alle instellingen gelijk te stellen, wil partijleider Wouter Bos een einde maken aan de ,,stammenstrijd''.

De brancheorganisaties van hogescholen en universiteiten gedragen zich als kartels en zijn te veel bezig met behoud van hun eigen positie en belangen, meent Bos. Het huidige binaire stelsel, met een scheiding tussen hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, moet volgens hem plaatsmaken voor één bestel ,,waarin degene die het beste een functie kan uitvoeren het geld krijgt''. Bos: ,,Zolang maar duidelijk wat iemand in huis heeft die daar afstudeert, zal het mij betrekkelijk koud laten welke organisatie daarachter schuil gaat.''

PvdA-voorman Bos zegt dit vandaag in een toespraak op de Hanzehogeschool Groningen, ter gelegenheid van de opening van het studiejaar 2005-2006. Opheffing van het binaire stelsel is een van de radicale maatregelen die Bos voorstelt om de kwaliteit en het rendement van het hoger onderwijs te verhogen. De overige maatregelen die hij voorstelt komen overeen met die van het kabinet.

De strikte scheiding tussen hogescholen en universiteiten staat onder druk, met name door onderzoeksambities in het hbo. Na de instelling van lectoren, die zich toeleggen op praktijkgericht onderzoek, volgden dit jaar enkele andere initiatieven. Fontys Hogescholen veroorzaakte commotie door met advertenties tientallen promovendi te werven. Het promotierecht, nu een voorrecht van universiteiten, zoekt Fontys via samenwerking met een Britse universiteit. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) waarschuwde vorige week dat hogescholen ,,geen universiteitje moeten spelen''.

De toespraak van Bos is een steunverklaring aan de plannen van Rutte. Deze plannen staan haaks op het gelijkheidsideaal dat de PvdA decennialang heeft gehanteerd. De omslag van de sociaal-democraten begon vorig voorjaar met steun voor Rutte's voorganger Nijs. Bos verklaart zich nu weer voorstander van een open bestel, waarbij commerciële onderwijsaanbieders ook in aanmerking komen voor subsidie. Ook steunt de PvdA selectie aan de poort, waarbij studenten toetsen moeten maken of gesprekken voeren om te worden toegelaten.

HOGER ONDERWIJS pagina 7