Onsterfelijk

Ligt het eeuwig leven binnen handbereik? Een esoterische `glossy' denkt van wel.

De website van de Nederlandse Uitgeversbond vermeldt niet alleen nieuwe tijdschriften, maar ook de bladen die verdwenen. Een nuttige rubriek. Wat vaak met veel bombarie werd gelanceerd – feestelijke uitnodigingen bereikten de redactie met grote regelmaat – verdween enkel maanden later via de achterdeur. Zo namen de afgelopen maanden ondermeer de bladen Game Pro, PC Zone, Pulse, MAN, Why, Vitazz en Autopodium afscheid. Hetzelfde geldt voor de auteur van `Lectuur'.

Vorig jaar, toen deze rubriek begon, zijn maar liefst 52 nieuwe bladen geïntroduceerd. Dat getal noemde Auke Visser, voorzitter van de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond, bij de opening van het jaarlijkse TijdschriftenGala in december. De nieuwkomers richten zich in het bijzonder op ouderen, reislustigen, allochtonen en lezers die in gezondheid zijn geïnteresseerd. Destijds waren nog maar twee van die nieuwe titels uit het schap verdwenen.

Nederland is uniek op het gebied van tijdschriften, geen land ter wereld waar elk facet van de menselijke interesse zo breed vertegenwoordigd is in kleurrijk en glanzend papier. Alleen al de keuze aan vrouwen- en roddelbladen, en alles daar tussenin, is duizelingwekkend. Het heeft me vaak verbaasd als een uitgever toch nog een mogelijkheid zag om iets nieuws te proberen. Ik heb anderhalf jaar op deze plaats, bij wijze van voorproever in de kiosk, de bladenmarkt kritisch gevolgd. Meestal met genoegen, soms ook met weerzin – dat laatste vooral bij de schaamteloze pogingen een publiek te vinden met smakeloos verpakte kletspraat. Met het staken van deze rubriek houdt de aandacht voor de sector beslist niet op. In de nabije toekomst zal deze krant er elders aandacht aan besteden.

Als laatste in deze reeks aandacht voor een Amerikaans tijdschrift dat nu ook in Nederland te koop is: What is enlightenment? Een vraag als titel vraagt om een eenduidig antwoord, maar dat geeft de Nederlandse distributeur niet. WIE? zoekt namelijk nog naar ,,de uitdagende vragen van de tijd waarin wij leven'' en presenteert zich als ,,een actief forum voor de evolutie van bewustzijn en toekomstgericht denken''. Alleen al het lezen van de talrijke advertenties in dit blad doet je versteld staan van de enorme markt die er blijkbaar voor spiritueel geïnteresseerden is: van goeroes tot healing-instituten over de gehele wereld die innerlijke harmonie en wijsheid beloven.

Het omslagverhaal van deze esoterische glossy gaat over het eeuwig leven, dat volgens het blad binnen handbereik ligt. In de toekomst digitaliseren we gewoon onze hersenen en kopiëren we die in een robot. Maar zo simpel is dat niet. Misschien kan de technologie ons leven wel aanzienlijk rekken, stelt de futurist Ray Kurzweil, toch zijn we dan psychologisch nog niet voldoende toegerust om vijfhonderd jaar te leven. ,,Wat houdt deze hypothetisch onsterfelijken in leven?'', bevestigt de essayist Andrei Codrescu: ,,Slechts hun vlees. Hun innerlijk is gedoemd te verschrompelen of verdwijnen.'' Onze neiging te denken dat er iets mis is met de dood, meent de biologe Connie Barlow, beperkt alleen maar onze levensvreugde.

Geruststellende gedachten.

What is enlightenment?, tweemaandelijks, € 8,95

    • Tom Rooduijn