Natuurbeheer wordt bedreigd door ruimtegebrek

Door gebrek aan geld, te weinig ruimte en planologische onduidelijkheid dreigt het behoud van natuur en landschap in Nederland spaak te lopen. Dat stelt de Natuurbalans 2005, het jaarlijkse rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

2