Kinderkorting verhoogd

De kinderkorting, een aftrekpost voor ouders bij de inkomstenbelasting, gaat volgend jaar in de meeste gevallen omhoog. Zij komt meer ten goede aan ouders met middeninkomens. Ouders met hogere inkomens daarentegen leveren de bestaande kinderkorting in.

Dit staat in het belastingplan 2006 dat het kabinet afgelopen vrijdag heeft besproken en dat officieel op prinsjesdag bekend zal worden gemaakt. Voor de verhoging van de kinderkorting heeft het kabinet volgend jaar 52 miljoen euro uitgetrokken.

De maximale kinderkorting gaat omhoog naar 802 euro per gezin met kinderen onder 18 jaar. De korting wordt lager naarmate het inkomen hoger is en boven 42.000 euro houdt zij op. De regelingen voor kinderkortingen gelden nu tot een gezinsinkomen van bijna 60.000 euro. De combinatiekorting voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar (maximaal 224 euro) blijft ongemoeid.

Wel worden de bestaande algemene en aanvullende kortingen samengevoegd tot één regeling.

Het kabinet heeft eerder andere maatregelen bekendgemaakt om de inkomenspositie van ouders met kinderen te ontzien. Zo wordt het lesgeld voor scholieren van 16 en 17 jaar al met ingang van dit schooljaar geschrapt. Bovendien komt er volgend jaar extra geld beschikbaar voor kinderopvang.

In het belastingplan 2006 zijn ook maatregelen opgenomen om de aanschaf van milieuvervuilende auto's meer te belasten en de belasting op milieuvriendelijke auto's te verminderen. De hoogte van de BPM (belasting bij aankoop van nieuwe personenauto's en motorrijwielen) wordt afhankelijk gemaakt van het benzine- of dieselverbruik. Het belastingvoordeel op zuinige auto's kan oplopen tot 1.000 euro, terwijl de BPM op vervuilers als terreinwagens omhooggaat met maximaal 540 euro.

Voor schone `hybride' auto's met een brandstofmotor en een elektromotor komt een aparte categorie van de BPM. Het belastingvoordeel kan hierbij oplopen tot 9.000 euro.