Groeiende zorg over gevolgen Katrina

De verwoestende kracht van de orkaan Katrina in de Verenigde Staten baart economen steeds meer zorgen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), waarbij dertig industrielanden zijn aangesloten, heeft er gisteren bij de centrale banken van Europa, Japan en de Verenigde Staten op aangedrongen de rente niet te verhogen.

De snelle stijging van de olieprijs is volgens de Oeso vergelijkbaar met de grote prijsschokken van oliecrises uit de vorige eeuw. Daarbovenop komt de recente onrust op de oliemarkt als gevolg van Katrina. Volgens topeconoom Jean-Philippe Cotis van de Oeso zijn de economische gevolgen van Katrina op dit moment nog niet goed in te schatten, maar noopt de situatie op de energiemarkt tot een terughoudend monetair beleid.

De oproep van de Oeso ligt vooral in Europa gevoelig omdat er in de EU-lidstaten met de euro tegenstrijdige signalen bestaan over de stand van de economie. Europa is volgens de Oeso gevoeliger voor de prijsexplosie van olie dan Japan en de Verenigde Staten. Door de achterblijvende economische groei zijn eurolanden volgens de Oeso ,,kwetsbaarder''.

Daarnaast kwamen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Oeso eerder dit jaar in conflict over het te voeren rentebeleid. In mei zei de denktank van de dertig aangesloten industrielanden dat de rente in Europa verlaagd zou moeten worden. De ECB wees die suggestie toen direct van de hand en zei dat als de rente veranderd zou worden het om een verhoging zou gaan in plaats van een verlaging. De ECB houdt de korte rente al twee jaar op 2 procent.

De Oeso herhaalde gisteren niet een oproep tot verlaging, maar waarschuwde wel voor een verhoging van de rente in Europa. Volgens de organisatie uit Parijs is de inflatie in de eurolanden onder controle. Dat komt echter niet alleen op het conto van het beleid van de Europese Centrale Bank, maar wordt volgens de Oeso ook veroorzaakt door zwakke economische groei. De inflatie in de eurolanden daalt als er gecorrigeerd wordt voor de stijgende energieprijzen, stelt de Oeso. Daarom zou de ECB in de huidige situatie toleranter moeten zijn voor een stijging van het prijspeil en volgens de Oeso de rente niet moeten verhogen.