Gedwongen evacuatie in New Orleans

De burgemeester van New Orleans, Ray Nagin, heeft gisteravond laat opdracht gegeven tot gedwongen evacuatie van de naar schatting 10.000 bewoners die zijn achtergebleven in de stad. Iedereen die weigert de stad te verlaten mag door politie en leger worden verwijderd. Volgens de burgemeester zijn de gezondheidsrisico's zo groot dat wonen in New Orleans niet kan worden toegestaan.

Het water in de stad is vervuild door chemisch afval en stoffelijke resten. Brandstof uit overstroomde trucks en auto's bedekt het water met een dunne laag. Ook zijn er overal gaslekken die tot explosies kunnen leiden. ,,God zegene ons'', zei de burgemeester, ,,als de brandbare olie met het brandende gas in aanraking komt.'' In verschillende wijken moesten gisteren al vuren worden geblust. Een groot deel van Lower Garden District, een historische buurt met houten huizen, ging in vlammen op.

De politie was vanmorgen nog niet overgegaan tot gebruik van geweld tegen onwillige burgers. Politiechef Marlon Defillo zei dat zijn manschappen dat ook zo lang mogelijk zullen proberen te vermijden. ,,Het zou een public relations-nachtmerrie voor ons zijn. Het is absoluut een laatste toevlucht.'' Agenten proberen achterblijvers eerst te overreden alsnog te vertrekken.

De afgelopen dagen werd de politie steeds geconfronteerd met burgers die weigerden om hun huis en bezittingen in de steek te laten. Zoals de 69-jarige John Ebanks, die reddingswerkers vanaf een met voorraden beladen veranda wegwuifde. ,,Dit is alles wat ik heb. Ik ben te oud om ergens anders te beginnen.'' Zoals ook de 38-jarige Dennis Rizzuto die met zijn familie een spelletje Monopoly zat te spelen. ,,Ze zullen me hier moeten wegslepen.''

Van de 148 pompen die de stad droog moesten houden, maar die door het geweld van de orkaan Katrina werden uitgeschakeld, werken er intussen weer drie. Langzaam zakt het water in de stad. Volgens de burgemeester staat nog 60 procent van New Orleans onder water tegen 80 procent vorige week.

Het water wordt direct naar Lake Pontchartrain gepompt, ook al is het zwaar vervuild. ,,We hebben geen keus'', zei een milieufunctionaris van de staat Louisiana. ,,Het water moet weg uit de stad voordat deze nachtmerrie nog erger wordt.''

President Bush heeft gisteren een onderzoek beloofd naar ,,wat er goed en wat er mis ging'' bij de hulpverlening na de orkaan Katrina. Hij ging daarbij voorbij aan de oproep van oud-president Bill Clinton en diens vrouw, senator Hillary Clinton, om een onafhankelijke onderzoekscomissie in het leven te roepen zoals na de aanslagen van 11 september is gebeurd. Ook het Congres en de Senaat kondigden gisteren onderzoeken aan.

De Republikeinse senator die het onderzoek van de Senaat gaat leiden, Susan Collins, noemde de reactie van de regering bij voorbaat ,,jammerlijk ontoereikend''. De leider van de Democraten in het Congres, Nancy Pelosi, zei dat de mensen in Louisiana door twee rampen waren getroffen. ,,Eerst was er de orkaan en daarna het falen van de federale regering in een tijd van nood.''