Europarlement: geen zon in stralingswet

,,Het gaat hier om een cynische campagne vol leugens en verdraaiingen die een steeds grotere bedreiging van de volksgezondheid geheel terzijde schuift.''

Aldus de sociaal-democratische europarlementariër Stephen Hughes gisteren in het debat over een Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen optische straling. Het gaat hierbij onder andere om bescherming tegen lasapparaten, maar in het voorstel stond ook dat werkgevers maatregelen dienen te nemen om werknemers te beschermen tegen overmatige blootstelling aan zonnestraling.

In veel landen werd dit voornemen gezien als het zoveelste bewijs van overdreven regelzucht uit Brussel. In de Duitse verkiezingscampagne noemde CSU-voorzitter Edmund Stoiber het voorstel een ,,schoolvoorbeeld van overregulering en bureaucratie''. Met succes wist de Nederlandse CDA-europarlementariër Ria Oomen een meerderheid van de commissie sociale zaken ertoe te bewegen dit onderdeel uit de richtlijn te halen. Volgens haar moet dit per land worden bekeken. De straling van de zon is in Finland anders dan in Griekenland, aldus Oomen.

Het Europees Parlement heeft vanmiddag in meerderheid besloten dit standpunt over te nemen en de bepalingen over bescherming tegen zonnestraling uit de richtlijn te schrappen.

Eurosceptische media en politci van rechts hebben de richtlijn volgens Hughes de afgelopen maanden geridiculiseerd. ,,Men deed alsof het ging om hoge kosten die waren gemoeid met het tegen de zon beschermen van serveersters in Beieren of bouwvakkers met ontblote bovenlijven in Groot-Brittannië. Maar het gaat er slechts om werknemers die werken in de buitenlucht te wijzen op de gevaren van huidkanker.'' Het aantal gevallen van huidkanker in Groot-Brittannië is sinds 1980 verdubbeld, aldus Hughes.