Eritrea dient schadeclaim in

Eritrea eist van Ethiopië minimaal 500 miljoen dollar aan schadevergoeding voor vernielingen die het buurland in Eritrea heeft aangericht tijdens de grensoorlog tussen de twee landen, van mei 1998 tot mei 2000. Het vredesakkoord dat de twee landen eind 2000 sloten, voorziet in de oprichting van een onafhankelijke commissie die wederzijdse eisen tot schadevergoeding moet beoordelen. Hoeveel schadevergoeding Ethiopië van Eritrea zal eisen is nog niet bekend.