Celibaat valt te zwaar

Priester Antonie Zopfi (36) uit Zevenbergen heeft zijn ambt deze maand neergelegd, omdat hij niet langer bestand is tegen het celibaat. Volgens een brief van bisschop Muskens aan medewerkers van het bisdom heeft Zopfi ,,een levenswijze gekozen, anders dan de celibataire''.

Het bisdom betreurt de stap van Zopfi, die door de woordvoerder van Muskens wordt omschreven als ,,een getalenteerde priester en een uitstekend mens''. Volgens hem vinden ook de gelovigen van diens parochie Zopfi's besluit spijtig. In een brief die afgelopen weekeinde in West-Brabantse kerken is voorgelezen, schreef Zopfi onder meer dat het alléén zijn, hem steeds eenzamer maakte.

Twee jaar geleden verhuisde Zopfi naar Zevenbergen. Toen zei de priester in een vraaggesprek met BN/De Stem het celibaat voor lief te nemen. ,,Het is nu eenmaal een eis voor het priesterschap [...]. Maar eigenlijk vind ik dat het celibaat afgeschaft moet worden.''

Eind augustus zei bisschop Muskens in een tv-programma van de IKON: ,,Er zijn zoveel gehuwde mannen die zo goed opgeleid zijn, zo goed gevormd, zo toegewijd zijn aan de kerk, zo goed kunnen voorgaan en zoveel gezag hebben, dat ze priester gewijd zouden moeten kunnen worden.''