Status van hbo-master

Ik reageer op het artikel `Hobbels voor slimme hbo'ers' van Mark Duursma (NRC Handelsblad, 15 augustus) over de aansluiting tussen een hbo-bachelor en de wo-master. Niet besproken is dat aansluiting van bachelor naar master prima ingevuld wordt door een hbo-master. Volgens Karl Dittrich, voorzitter van de NVAO: ,,de hbo-master en de academische master, moeten opleiden tot hetzelfde niveau, maar dat hoeft niet met dezelfde inhoud of dezelfde werkwijze. Onze twee masters moeten gelijkwaardig zijn, maar hoeven niet gelijk te zijn''.

Juist in de hbo-master ligt de uitdaging voor het hoger onderwijs om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Wat sluit er beter aan bij de doelstelling om in 2010 te komen tot internationaal hoogwaardig onderwijs dan professionals die een hbo-opleiding hebben afgerond, ruime werkervaring hebben en zich vervolgens in het eigen beroep gaan verdiepen en actualiseren. Dit zijn de ingrediënten van een professional master.

In plaats van langdurige en dure schakelprogramma's moeten hbo'ers gestimuleerd worden tot het volgen van professional masters. Belangrijk hierbij is dat de maatschappelijke status van een hbo-master gelijkwaardig wordt aan een wo-master. In het belang van de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking doet de regering er verstandig aan de hbo-master de waardering te geven die het verdient. De hbo-master is de ideale brug tussen bachelor en master.

    • Manager Isbw University
    • Peter Loonen