Roberts moet hoogste hof VS leiden

De Amerikaanse president George W. Bush heeft gisteren John Roberts (50) voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten, het Hooggerechtshof.

Roberts moet de het afgelopen weekeinde overleden William Rehnquist opvolgen. Roberts heeft een conservatief profiel maar heeft zich minder actief afgezet tegen progressieve ideeën en personen dan destijds Rehnquist. Deze gold als een uiterst conservatieve opperrechter die voor zijn benoeming het volgens hem te progressieve Hooggerechtshof lange tijd fel bekritiseerde.

In de media en de politiek is de afgelopen maanden al een uitvoerig debat over Roberts gevoerd. Afgelopen zomer droeg Bush hem al voor als opvolger van de teruggetreden Sarah Day O'Connor, die een middenpositie in het Hof innam. Bij gevoelige kwesties, zoals abortus waar ze vóór was, had ze de doorslaggevende stem. Van Roberts wordt verwacht dat hij tegen de wettelijke mogelijkheid van abortus is, hoewel hij zich daarover niet publiekelijk heeft uitgelaten.

Roberts werkte in het verleden als adviseur voor zowel ex-opperrechter Rehnquist als de toenmalige president Ronald Reagan. Hij maakte carrière in de advocatuur en de zittende magistratuur. De afgelopen maanden is vooral veel bekend geworden over zijn optreden als adviseur van president Reagan. Democraten in het Congres hebben gezocht naar materiaal uit de archieven om hem onderuit te halen, maar zijn daarin niet geslaagd. Volgens politieke commentatoren zal het voor de Democraten op basis van het nu bekende materiaal moeilijk zijn tegen Roberts te stemmen.

Naar aanleiding van zijn kandidatuur als lid van het Hooggerechtshof zou Roberts deze week door het Congres gehoord worden. Deze hoorzittingen zijn uitgesteld in verband met de begrafenis van Rehnquist.

Diverse politici hebben aangekondigd dat de beoordeling van Roberts' kandidatuur voor het voorzitterschap extra voorbereiding vergt. Een opperrechter wordt benoemd voor het leven. De kans is groot dat de hoorzittingen met Roberts voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

President Bush, die steeds meer onder druk staat door de kritiek op zijn aanpak van orkaan Katrina, reageerde met Roberts' kandidaatstelling onverwacht snel op het overlijden van Rehnquist. Er is nu nog één vacature in het Hof. Onbekend is wie de president daarvoor op het oog heeft.