Orkaan legt failliet van een samenleving bloot 5

Een vergelijking dringt zich op met de evacuatie van de Betuwe enkele jaren geleden. Daar ging een pijnlijk besluitvormingsproces aan vooraf met adviseurs en deskundigen. Maar toen het besluit eenmaal genomen was, stonden de ambulances voor de bejaardencentra en ziekenhuizen, evacuatie van het vee, gezinnen, arrestanten werd geregeld, er was hulp, opvang en bewaking. Niemand kon het gebied in of uit. Of de watersnoodramp in 1953. Er kwam een coördinatiecentrum dat de vissersschepen dirigeerde, buitenlandse hulp en het leger coördineerde, hulp, opvang en de koningin met kaplaarzen organiseerde. Al was daarvoor tijd genoeg, toch lijkt het alsof in New Orleans de vraag `Evacueren of niet?' nauwelijks aan de orde kwam. Het bleef bij een advies en waarschuwing zonder flankerende maatregelen voor transport, hulp, opvang, bewaking, enz. De VS hebben de technologie en het geld, maar bestuurlijk blijkt het een zootje te zijn.

    • W.R. de Sitter